Tip na výlet: Muzeum silnic s výstavou Fenomén Igráček

Reklama

Česká republika má vlastní specializované Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka. Ve sbírkovém fondu muzea je evidováno více jak tisíc pět set sbírkových předmětů, muzejní knihovna má již na pět set publikací se silniční tématikou.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“15676″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Zájemcům o silniční historii je celoročně zpřístupněna muzejní badatelna. Vedle stálých expozic jsou ve dvou výstavních sálech instalovány tematické výstavy a v novém přednáškovém sále se konají přednášky. Nově zařadilo muzeum mezi své dočasné expozice také výstavu Fenomén IGRÁČEK na téma historie, současnost, vývoj a výroba legendární hračky. Tu bude muzeum hostit do 15. února 2017. V současné době ji mohou navštívit zájemci také v Technickém muzeu v Brně a na zámku Klášterec nad Orlicí. Výstava vznikla ve spolupráci s českým výrobcem hraček, společenských her a IGRÁČKA, společností EFKO – karton, s.r.o. a Technickým muzeem v Brně. V letošním roce slaví výstava pět let od svého vzniku. Samotná figurka pak rovných čtyřicet. Za dobu své existence prošla řadou inovací a rozšířila řadu povolání, která IGRÁČEK představuje. Do portfolia nově přibilo MultiGO – IGRÁČKOVY náklaďáky a traktory s možností výměny korbiček.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“15678″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“317″}}]]

„V rámci výstavy ve Vikýřovicích jsme zařadili rovněž sbírku IGRÁČKŮ místní sběratelky,“ uvádí Zdeněk Rauš, oddělení produkce výstav a provoz technických památek, Technické muzeum v Brně. „Sbírka místní sběratelky IGRÁČKŮ paní Hany Turkové ze Šumperka zahrnuje cca. 40 kusů.  IGRÁČKY sbírala v 80. – 90. letech. Unikátními v její sbírce jsou námořníci v loďkách z 80. let 20. století, podobně jako kolekce cestovatelek s deštníky. V Čechách to není ojedinělý případ. Sběratelů IGRÁČKA je stále víc. To dokládá to, že figurka lidi baví.,“ dodává Zdeněk Rauš. „Na výstavy za IGRÁČKEM lidi chodí. Snad si ho zvolí mnozí i jako vánoční dárek. Zájem o IGRÁČKA nám dovoluje přinášet novinky, které se lidem líbí,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. „Oblíbeným se stal IGRÁČEK a lá Karel IV. vytvoření speciálně k 700.výročí narození našeho krále a císaře, nebo IGRÁČKOVO auto MultiGO, které splňuje ty nejvyšší nároky na hračku,“ dodává Miroslav Kotík.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“15677″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Muzeum silnic ve Vikýřovicích je muzeem s celorepublikovou působností, jeho akviziční, prezentační i vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na celou ČR. Muzeum se nachází v objektu tzv. Krenišovského dvora. Krenišov se rozkládal po obou stranách řeky Desné, v jedné z jeho pravobřežních částí se nacházelo jeho historické jádro s panským dvorem, mlýnem, kapličkou a hostincem. Objekt za dobu své existence vystřídal hned několik majitelů, mezi nejvýznamnější patřil v roce 1690 Jan Jáchym ze Žerotína, pán na Velkých Losinách. Po roce 1848 byl dvůr součástí velkostatku Třemešek, do roku 1861 jej vlastnil JUDr. Eduard R. Ulrich, zeť známého podnikatele Franze Kleina st. Koncem 19. století byl Krenišovský dvůr začleněn k formujícímu se šumperskému statku, od roku 1911 byl majetkem významného šumperského průmyslníka a politika Karla von Chiari. Po 2. světové válce byl dvůr zkonfiskován a brzy poté zrušen. V roce 1974 byl tehdejším vlastníkem, Státním statkem n.p. Šumperk, předán Okresní správě silnic Šumperk, která zde umístila garáže a cestmistrovství Vikýřovice.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“15679″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

V nových prostorách byla zpřístupněna stálá expozice věnovaná životu a dílu bratří Kleinů, stavitelů silnic, železnic a mostů, v polovině roku 2014 stálá expozice zaměřená na historii a současnost našich silničních mostů. Na nádvoří muzea jsou představeny různé způsoby použití kamenné dlažby (žula, čedič, droba), v centru je osazena nadživotní dřevěná socha sv. Kryštofa, patrona všech, kteří se po silnicích pohybují. Venkovní expozice ukazuje zajímavé a dosud funkční mechanismy, umístěny jsou zde také ocelové příhradové mosty vyrobené v kleinovských sobotínských železárnách. Od roku 2011 muzeum spravuje i rekonstruovanou mýtní stanici v Sobotíně z poloviny 19. století, jednu z posledních mýtnic v ČR, dochovanou ve své původní podobě.

Komentáře