Třetí ročník hudebního festivalu Zelenka Festival Praha 2016

Hudební festival věnovaný dílu českého skladatele Jana Dismase Zelenky, který je v současnosti právem považován za jednoho z nejvýznamnějších barokních skladatelů, i letos přivítá zajímavé hudební soubory a umělce zabývající se Zelenkovým dílem. Třetí ročník proběhne v Praze a Drážďanech  ve dnech 19. – 23. října 2016.

„V letošním roce jsme pozvali výjimečné hudebníky, kteří se významným způsobem podílí na znovuoživení úžasné Zelenkovy hudby ve světě. Také jsme rozšířili působnost festivalu o saskou metropoli, protože Drážďany, kde Zelenka vytvořil naprostou většinu svého díla, jsou s jeho odkazem neodmyslitelně spjaty,“ říká pořadatel festivalu a umělecký vedoucí souboru Ensemble Inégal Adam Viktora.

Třetí ročník festivalu opět nabídne pestrý program v podání kvalitních souborů jako je Musica Aeterna, Musica Florea, Ensemble Inégal, Kammerchor Stuttgart a sólistů, jako jsou, mimo jiné, Gabriela Eibenová, Kamila Mazalová, Lenka Cafourková, Roman Hoza, Maria Bernius, Adam Schilling nebo Johannes Hill.

V rámci festivalu proběhne i společný projekt souborů Kammerchor Stuttgart a Ensemble Inégal v nastudování legendy Zelenkova znovuobjevení, německého dirigenta Friedera Berniuse. Na programu bude provedení dvou vrcholných Zelenkových děl, mše Missa Dei Filii ZWV 20 a Miserere c moll ZWV 57. Oba soubory je provedou v Praze (22. října) a v Drážďanech (23. října).

Po loňském úspěchu bude i letos součástí programu Zelenka Festivalu Praha jednodenní konference s nejvýznamnějšími představiteli současného „zelenkovského“ výzkumu prezentující dosud nepublikované badatelské poznatky zaměřené na život a dílo Jana Dismase Zelenky.

Pořadatelem Zelenka Festivalu Praha je barokní soubor Ensemble Inégal, který pod vedením Adama Viktory neúnavně propaguje Zelenkovu hudbu jak na domácí scéně, tak i v zahraničí. Zelenka Festival Praha – Drážďany je jediným festivalem na světě, zabývající se hudbou tohoto českého barokního skladatele. Vstupenky na uvedené koncerty jsou k dostání na www.webticket.cz, www.pragueticketoffice.com. Festival proběhne za finančního přispění Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti.

Komentáře