Vernisáž fotografické výstavy „Neviditelná síla“ na festivalu Khamoro

V rámci 20. ročníku Světového romského festivalu Khamoro proběhne v pasáži pražské Lucerny dne 31. 5. 2018 od 17:30 vernisáž výstavy s názvem „Neviditelná síla“. Fotografie členek romské ženské skupiny Manushe budou v Lucerně vystaveny do 14. 6. 2018. Kromě originálních, vizuálně výrazných velkoformátových fotografií, na nichž Romky v inscenovaných situacích s humorem komentují svůj život, se na vernisáži můžete těšit i na vřelou atmosféru s hudebním doprovodem a občerstvením.

„Co je ‚Neviditelná síla‘? Je to síla, kterou má každá žena uvnitř sama sebe. Je to energie, kterou předává svým blízkým. Práce, kterou zastává každý den v zaměstnání či v domácnosti. Síla, která, aniž bychom si toho všimly, otáčí ozubená kola buducnosti každé z nás a zároveň může ovlivňovat běh událostí ve společnosti. Neviditelnou silou disponuje každá žena, bez ohledu na věk, národnost nebo sociální statut,“ vysvětluje jedna z iniciátorek projektu Marie Brendzová.

Členky romské ženské skupiny Manushe svou „Neviditelnou sílu“ přenesly do dvanácti fotografií, na kterých některé z nich samy pózovaly. Jednoduchým způsobem se snažily vyjádřit své přednosti, ale i nedokonalosti, a zároveň doufají, že se v jednotlivých obrazech zhlédne jakákoliv další žena. Pro členky skupiny Manushe má však tato výstava ještě jeden význam. Uvědomění si, že svou neviditelnou silou mohou ovlivnit a měnit koloběh svých komunit.

Série fotografií „Neviditelná síla“ vznikla z ideje členek Manushe vytvořit dílo, v němž by nenásilnou formou daly najevo, že romské ženy jsou součástí této společnosti. Řeší stejné problémy a těší se z podobných věcí jako ženy z majority. Chtěly ukázat, že jsou romské ženy v mnoha ohledech emancipované, zajímají se o aktuální dění a chtějí přispět svou „troškou do mlýna“. Romským ženám chtěly naopak dodat důvěru a pocit, že své cíle mohou dále posouvat. Svou vizi v první polovině roku 2017 převedly do dvanácti krátkých příběhů s krátkými texty, které pak upravil a nafotil fotograf Tomáš Vrána.

Zároveň v rámci 20. ročníku Světového romského festivalu Khamoro proběhne ve dnech 31. 5.-1. 6. 2018 v Institutu Cervantes mezinárodní konference romských žen. Konference otevře například témata tradic a emancipace romských žen. Zúčastněným ženám by konference měla přinést vhled do způsobu života romských komunit a porovnat postavení romských žen v různých zemích.

MANUSHE
„Edukace, sebevědomí, emancipace“ je motto ženské romské skupiny Manushe, která sdružuje více než 200 romských žen i mužů bez rozdílu věku nebo vzdělání z celé České republiky. Skupina Manushe je členskou organizací České ženské lobby a Evropské ženské lobby.

Neformální skupina funguje od roku 2000 pod hlavičkou občanského sdružení Slovo 21. Členky a členové této ženské skupiny dali vzniknout hned několika zajímavým projektům (politický výcvik pro romské ženy, dokumentární film o Romkách v politice „ŽENYvPOLI“ nebo velmi úspěšný videoklip mladých raperů „Nebuď dilino!“, který nabádá romské rodiče, aby své děti nedávali do praktických škol. Název Manushe je ženským ekvivalentem romského slova “manuš”- člověk.

Cílem romské ženské skupiny Manushe je zvyšování sebevědomí romských žen a dívek, podpora vzdělání a emancipace a aktivní zapojování romských žen a dívek do dění ve společnosti.

Zdroj: Festival Khamoro

Komentáře