Výstava „Santiniho baroko navštívilo Prahu“ v OC Chodov

Reklama

Santiniho baroko na velké výstavě v OC Chodov.

Ve spolupráci se Zámkem ve Žďáru nad Sázavou zve Centrum Chodov všechny milovníky kultury a historie na výstavu nazvanou „Santiniho baroko navštívilo Prahu“. Prostřednictvím velkoplošných snímků a videoprojekcí je seznámí se zámkem samotným i nedalekým Poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, vrcholnými díly architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Návštěvníci se mohou těšit také na představení unikátního Muzea nové generace, jež v Zámku Žďár nad Sázavou sídlí. Výstava bude dostupná zcela zdarma v prostorách pasáže v prvním patře centra mezi 5. a 18. zářím. V pondělí 5. září ji od 17 hodin slavnostně zahájí hrabě Constantin Kinský, správce žďárského zámku. Společnost Unibail-Rodamco, která Centrum Chodov vlastní a provozuje, pak u této příležitosti zastoupí Arnaud Burlin, výkonný ředitel pro střední Evropu.

Výstava Zámku ve Žďáru nad Sázavou „Santiniho baroko navštívilo Prahu“ zákazníkům Centra Chodov mezi 5. a 18. zářím přiblíží fascinující dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela patřícího k nejuznávanějším tuzemským architektům barokní éry. Pomocí čtveřice velkoformátových panelů s fotografiemi situovaných v pasáži prvního patra centra návštěvníky seznámí s historií i aktuální podobou jeho nejvýznamnějších prací: samotným Zámkem ve Žďáru nad Sázavou a Poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře zapsaným na Seznamu světového dědictví UNESCO. Představí také jedinečné Muzeum nové generace. To s využitím moderních technologií a interaktivních prvků svými expozicemi ve žďárském zámku mapuje dějiny cisterciáckého řádu, jehož klášter se stal základem dnešních zámeckých prostor. Chybět nebude ani koutek s promítáním filmů, které jsou běžně k dispozici návštěvníkům Muzea, nebo ukázky audioprůvodce.

V pondělí 5. září výstavu od 17 hodin osobně uvede hrabě Constantin Kinský, jenž se jako správce Zámku ve Žďáru nad Sázavou společně s manželkou Marií zasadil o vznik Muzea nové generace a proměnil památkový objekt v živé, celorepublikově významné kulturní centrum. Slavnostního zahájení se za společnost Unibail-Rodamco, která Centrum Chodov vlastní a provozuje, zúčastní také Arnaud Burlin, výkonný ředitel pro střední Evropu. „Jsme opravdu rádi, že díky spolupráci se Zámkem ve Žďáru nad Sázavou můžeme návštěvníkům centra zprostředkovat atmosféru výjimečných kulturních památek, jimiž žďárský zámek i zelenohorský kostel sv. Jana Nepomuckého jsou,“ uvedla Petra Valentová, marketingová manažerka Centra Chodov. „Věřím, že výstava naše zákazníky zaujme a inspiruje k návštěvě Žďáru nad Sázavou i tamního Muzea nové generace.“

O Zámku Žďár nad Sázavou
Historické centrum města Žďáru nad Sázavou se nachází v areálu bývalého areálu cisterciáckého kláštera ze 13. století, dnešního zámku v majetku rodiny Kinských. Rozsáhlý areál zahrnuje komplex konventních a hospodářských cisterciáckých budov, nachází se zde kostel Nanebevzetí P. Marie, nejstarší základní škola na Žďársku a základna místního hasičského sboru. Zámek v současnosti spojuje historii se současným uměním. Vedle pravidelných výstav a koncertů pro širokou veřejnost nabízí také umělcům rezidenční tvůrčí pobyty, které pravidelně vrcholí mezinárodním festivalem současného pohybového umění KoresponDance.

Komentáře