Co je Medicina Alternativa Czech?

Reklama

Víte, že i v Čechách působí celosvětová organizace sdružující terapeuty a příznivce alternativní medicíny? Organizace Medicina Alternativa Czech z.s. je otevřenou organizací, která je založená jak z fyzických, tak i právnických osoby, jejichž posláním je rozvíjet a podporovat prevenci a péči o zdraví, podporující rovněž i vědu a výzkum v oblasti technologií sloužících pro lidské zdraví.

Jejím zakladatelem byl Prof. Dr. sir Anton Jayasuriya, lékař s ušlechtilým nápadem –  pomáhat lidem.

Anton Jayasuriya se narodil v Colombo na Srí Lance v porodnici De Soysa Maternity Home. Vyrůstal uprostřed nuzných kokosových plantáží ve vesnici Village of Nattandiya v blízkosti města Chilaw v severozápadní provincii. Své základní vzdělání získal v St. Sebastian’s College Moratuwa. Při studiích exceloval a vstoupil na Medical College of Colombo, absolvoval v r. 1954. Jeho lékařská kariéra začala v Colombu, ale také působil na mnoha místech ostrova, včetně Galle, Ratnapura a Jaffna. Umění akupunktury vystudoval v Číně, kam ho vyslala vláda Srí Lanky spolu s WHO v r. 1974.

 

V roce 1964 se stal předsedou představenstva mezinárodní organizace MEDICINA ALTERNATIVA a byl v jejím čele až do své smrti v r. 2005. Sir Anton Jayasuriya byl děkanem Open International University v Colombu. V r. 1982 se stal se nositelem ceny Spojených národů za humanitu v medicíně, je autorem 97 odborných knih o léčení z mnoha oblastí medicíny.  Na základě absolvování vzdělávacích, studijních a praktických programů ve spolupráci s OIU a nemocnicí Anton Jayasuryia Memorial Hospital – OIU Colombo, Sri Lanca byli certifikováni pro praktické provádění umění akupunktury a tradiční medicíny v jejich zemích. Vyučovací program i metody jsou i po smrti sira Antona Jayasuriyi dodržovány a šířeny jeho žáky.

V současné době má světová organizace Medicina Alternativa International  již více jak 27 000 lékařů, klinických pracovníků a praktických odborníků ze 127 zemí světa, kteří denně dostávají příležitost seznámit se s novými vyučovacími metodami alternativní medicíny.

 

Českou pobočku neziskové organizace Medicina Alternativa Czech z.s. naleznete v Praze, v Opletalově ulici 27. Její předseda Jiří Ligotzký Ph.D. si klade za cíl podporovat moderní, efektivní a ověřené systémy péče o trvalé zdraví lidské populace jako základního předpokladu existence zdravé lidské společnosti.

 

Během jeho předsednictví se mu podařilo pro organizaci získat řadu světových odborníků, jejichž  práce je podložena výsledky. Jejími členy jsou např. světový odborník na fytoterapii MUDr. Jiří Landa, dále Doc. MUDr. Tichý, Csc.  nebo Mgr. Štefan Kuriščák.

Pokud máte zájem o více informací o organizaci Medicina Alternativa Czech   nebo se dokonce stát jejími členy, navštivte její stránky http://www.medicina-alternativa.cz kde se dozvíte spoustu dalších informací nebo se dokonce můžete přímo propojit s jejich členy.

Komentáře