Duch Amazonie centru Prahy

Reklama

Aneb Cesta do hloubi duše. Tak se jmenuje prodejní výstava koláží a asambláží umělkyně, která si říká JE SEALER.

Soubor 26 koláží a asambláží s názvem Cesta do hloubi duše představí autorka Jesealer v CAFE ART of Alchemy v Opletalově 23  22.7. 2021 od 17.00 a potrvá až do 22.8. 2021. Vernisáž s výstavou je souborem děl z posledních dvou let inspirovaných spiritem Amazonie, oceánu a vesmíru, kdy pokračuje v putování  dál do svého nitra a procesu sebereflexe. Každý obraz vypráví svůj příběh, v kterém se snaží  visuálně interpretovat filozofické úvahy. Při nichž objevuje také experimentováním nové komplikovanější výtvarné techniky. Diverzita použitých materiálů ji umožňuje propojit recyklaci s uměním a tím minimalizovat dopad na životní prostředí. V porovnání se staršími pracemi, velkou pozornost věnuje rámům, které se stávají součástí díla.

Je Sealer je umělecký pseudonym a brand name design produktů založený roku 2015 Janou Šlemrovou, absolventkou Střední průmyslové školy keramické v Karlových Varech. Do roku 2021 let vytvořila více jak 100 koláží, asambláží, maleb a objektů uspořádané do sérií/cyklů, jež byly prezentovány na výstavách v Praze pod názvem: Resurrection (2016, Lucerna), Akropolis (2016, Palác Akropolis), Spirit (2017, Lucerna), Las Perlas (2018, Kavárna Velryba) a Make Love Not War (2019, Kamzík bar). Aktuální katalog prací z roku 2020 a 2021 nese název Cesta do hloubi duše. Než se ale dostaneme k myšlence jednotlivých cyklů, je třeba vysvětlit, co vlastně Je Sealer znamená.

Pseudonym vznikl fúzí slov Je (franc. já), sea (angl. moře), sailor (angl. námořník), seal (spojit, zafixovat, pečeť), koncovka er vyjadřuje nositele děje. Tato slova a jejich symbolický význam se vzájemně propojují do kontextu spirit-myšlenka-forma.

Slovo  v názvu Je Sealer odkazuje na nitro duše autorky a spirit propojující život na Zemi a mimo něj. Prostředek k putování/plavení, přijímání a generování myšlenek je loď. Symbol kormidla zakomponovaný v logu odkazují na síly, které určují směr: vůle, instinkt a touha/vášeň objevovat a poznávat.

Slovo moře souvisí s nekonečným prostorem pro filozofii a formování myšlenky do vizuální interpretace. K realizaci je zapotřebí námořník, ten zastupuje soubor dovedností a vlastností (klíčové hodnoty) jako je otevřená mysl, pokora, sebekázeň, statečnost a trpělivost. Pro námořníky bylo Slunce, Měsíc a hvězdy během cest důležité pro orientaci, v tomto případě představují vyšší moc a životadárnou energii. Slovo seal (pečeť, spojit) reprezentuje formu/techniku provedení.

Kouzlo symbolů a alegorií ve spojení se surrealistickými prvky v dílech interaktivně stimuluje diváky pracovat s vlastními vzpomínkami, sny, zkušenostmi a podvědomím, a tedy naladit k meditaci a sebereflexi. Tvůrčí spouštěč má mnoho podob, inspiruje se amazonským pralesem, spiritualismem, surrealismem, mytologií, filozofií, současným děním a kulturami z různých koutů světa. Kombinace různých výtvarných technik a materiálu vede k experimentování a improvizaci, a proto často kritici poukazují na to, že sbírka Je Sealer působí, jako by ji vytvořilo více autorů.                  Po hlubším zkoumání a přiblížení se ke spiritu Je Sealer naleznete společné rysy většiny prací v modrozelených tónech odkazující na planetu Zemi. Dalším společným rysem je propracovaná nedokonalost inspirující se strukturami v přírodě nebo například noční oblohou.

 

Komentáře