Jak fungují rezistory?

Reklama

Rezistory jsou součástky, které kladou odpor toku elektrického proudu. Rezistory mají různé tvary a velikosti, ale všechny plní stejnou funkci: omezují nebo snižují množství elektrického proudu protékajícího obvodem. Rezistory pomáhají chránit obvody před poškozením přehřátím v důsledku příliš velkého elektrického proudu.

Poskytují také ochranu v případě, že není k dispozici dostatečné napětí pro napájení aplikace, jako je například žárovka, protože odporové součástky shoří dříve než ostatní části v obvodu, pokud jimi protéká příliš velký proud.Rezistory se často používají v obvodech k řízení velikosti proudu protékajícího LED diodou nebo rezistorem a lze je použít jako dělič napětí. Rezistory se dodávají jak s pevně danými hodnotami odporu (např. 470Ω), tak s proměnnými hodnotami (např. 100kΩ).

Přesné rezistory SMD

Přesné rezistory SMD se vyznačují nižší tolerancí (0,01 %), širším rozsahem pracovních teplot a menší velikostí změn odporu vlivem teploty. Jsou k dispozici v omezeném počtu velikostí pouzder a odporů a jejich předpokládané použití je např. v děličích měřicí techniky, převodnících a přizpůsobovacích zesilovačích pro senzory, jako jsou tenzometry nebo termočlánky, které vyžadují vysokou přesnost po dlouhou dobu i v náročných podmínkách. Rezistory se často používají v obvodech k řízení velikosti proudu protékajícího LED diodou nebo rezistorem a lze je použít jako dělič napětí. Rezistory se dodávají jak s pevnými hodnotami odporu (např. 470Ω), tak s proměnnými hodnotami (např. 100kΩ).

Kde jinde se používají rezistory?

Rezistory lze také použít jako topný prvek pro průmyslové skříně a termostaty. Rezistory jsou vyrobeny z odporového drátu, který je uložen v tepelně odolných keramických pouzdrech s cementovou výplní pro montáž na desky plošných spojů, a výkonnější verze jsou také uloženy v kovovém chladiči, který se do zařízení montuje pomocí šroubů.

Komentáře