Nadační fond Karla Janečka pomohl stovkám lidí, třeba maminkám, které nemají domov

Reklama

Za řekou Moravou, v malebné obci mezi hřebeny Bílých Karpat žije maminka s pěti dětmi. Mají obyčejné příjmení, ale neobyčejný osud… Tak začíná příběh Zuzky, která se v roce 2015 rozhodla odejít z nefunkčního vztahu a vychovávat své děti sama. Drobná, milá a trpělivá Zuzka děti kvůli častému stěhování vyučuje doma. V příštím roce se Zuzka bude muset vypořádat s těžkým úkolem, najít sobě a dětem střechu nad hlavou. Současné bydlení je odlehlé, drahé a smlouva končí v březnu 2020. Pak nebudou mít kam jít… Na kontu sbírky Bezpečný domov pro maminku a 5 dětí se za dva měsíce sešlo téměř 400 tisíc korun. Dalším úspěšně podpořeným projektem je PorodNICE 5P usilující o přenesení bezpečných a staletími ověřených praktik, které porodní asistentky využívají doma, do porodnic. Anebo projekt Ať žijí!, jehož cílem je humanizace českého porodnictví, podpora porodních domů a center.  

„Věřím, že v oblasti porodu je potřeba budovat zlatou střední cestu, kde se potkávají a vzájemně podporují pozitivní aspekty porodu ve zdravotnickém zařízení a porodu doma. Péče zkušených a špičkově vzdělaných asistentek které mají možnost čerpat ze znalostí svých kolegyň v zahraničí je klíčovým aspektem pro úspěch iniciativ tohoto charakteru. Všechny mé projekty jsou zaměřeny právě na tento typ vzdělávání, proto mám obrovskou radost z jejich úspěchu a je mi ctí je podporovat coby patronka ,“ říká Lilia Khousnoutdinová.

PorodNICE 5P, Ať žijí! Bezpečný domov pro maminku a 5 dětí… Nadační fond pomoci Karla Janečka od svého založení v roce 2012 pomohl více než stovce lidí a financoval projekty neziskových organizací v částce přesahující 27 milionů korun. V roce 2016 fond získal 1. místo za nejlepší crowdfundingovou sbírku od Fóra dárců a ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová jej označila za udavatele směru v oblasti charitativních sbírek.

Dokážeme velmi rychle spustit sbírku všem, kteří se dostali do těžké životní situace z důvodů, kterým nešlo předejít. Ať už jde o nemoc, havárii, nehodu, trestný čin, iracionální rozhodnutí druhých lidí či osobní tragédii. S odkazem na zneužívání sbírek velmi dbáme na ověření pravdivosti informací. Zároveň nikoho nehodnotíme. Možná jako jediní v pomáhající profesi nemáme ´tabulku na pomoc´. Obrátit se na nás může opravdu kdokoliv. Kromě pomoci fyzickým osobám realizujeme sbírky i pro neziskové organizace a pomáháme tak s financováním jejich jedinečných projektů,“ rekapituluje Čestmír Horký, který řídí crowdfunding Nadačního fondu pomoci.

V Nadačním fondu pomoci Karla Janečka jsou právem hrdí na mimořádně vysokou, téměř 100% úspěšnost spuštěných crowdfundingových charitativních sbírek, která v České republice nemá obdoby.

Nadační fond navíc u vybraných sbírek a projektů využívá takzvaného matchingu. To znamená, že patron sbírky přidává vlastní finance, a to poměrem zlatého řezu, kdy násobí dary x 1,618. Například ke stokoruně od dárce přidá 61,8 Kč. V tomto roce se to týkalo také projektů pod patronací Lilie Khousnoutdinové. I díky podpoře patronů dokáže fond dotáhnout komplikované sbírky, jejichž cílová částka přesahuje milion korun, nutné je rychlé spuštění, protože mnohdy jde doslova o život.

V urgentních případech fond poskytuje nadační příspěvky, tzv. přímou pomoc. Další vítanou aktivitou je sociální poradenství. Tradiční podporovanou aktivitou je unikátní divadelní představení pro neslyšící a nevidomé děti, realizované společně s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Poslední proběhlo letos v dubnu. A za zmínku určitě stojí také případ, kdy se Nadačnímu fondu pomoci podařilo docílit změny stanoviska zdravotní pojišťovny, která po zveřejnění sbírky nakonec přehodnotila původně zamítavé stanovisko a uhradila léčbu nemocným dvojčatům… Zkrátka, výčet úspěchů Nadačního fondu pomoci naplňuje optimismem a nadějí, že lhostejnost nezvítězí nad laskavostí a ochotou pomáhat.

Všechny potřebné informace o projektech z Nadačního fondu pomoci Karla Janečka pod patronací Lilie Khousnoutdinové najdete na:

AŤ ŽIJÍ

BEZPEČNÝ DOMOV PRO MAMINKU A 5 DĚTÍ

PORODNICE 5P ABY BYL POROD BEZPEČNÝ I VLÍDNÝ

Komentáře