První ročník soutěže Recepce roku spouští nominace

Reklama

Firmy mají možnost přihlásit své recepce do soutěže a zvýšit tak svou atraktivitu v očích klientů i potenciálních zaměstnanců. Soutěž Recepce roku chce poukázat na to, jak jsou recepce důležité pro celkový chod firmy a také její image, která se v Česku často podceňuje. Nominace do prvního ročníku organizátoři spouští symbolicky na Mezinárodní den recepčních.

Recepce vytváří první dojem po příchodu do budovy a/nebo firmy. Podle organizátora soutěže Recepce roku, kterým je spolek Recepce není vrátnice z. s., se však význam recepčních služeb často nedoceňuje. Soutěž je proto cílená na firmy, které naopak pochopily důležitost recepčních služeb a zajímají se o to, jak recepce vypadá i kdo na ní sedí.

„Kvůli tlaku na cenu recepčních služeb v České republice je poměrně běžné, že se slučují pozice pracovník ostrahy (strážný) a recepční, což bohužel často omezuje roli recepce pouze na oblast bezpečnosti. Další, neméně důležité aspekty, jako jsou reprezentace firmy, plnohodnotný servis a prozákaznický přístup, tak ustupují do pozadí, a to chceme změnit,“ vysvětluje koordinátorka soutěže Štěpánka Pancová. „Spustit nominace do naší soutěže Recepce roku jsme se rozhodli symbolicky na Mezinárodní den recepčních, který upozorňuje na význam a přínos práce profesionálních recepčních,“ doplňuje.

Soutěž je určená pro recepce ve firmách, kancelářských budovách a bytových domech nebo coworkingových centrech na území hlavního města Prahy. Nominovat recepci může kdokoliv. Všichni účastníci získají audit recepčních služeb – odborní auditoři navštíví recepci v rámci tzv. mystery visit a na základě předem daných kritérií zanalyzují chod recepce a její služby. Tři nejlépe hodnocení účastníci postoupí do finále, kde o vítězi rozhodne odborná porota.

Vítěz soutěže bude vyhlášen v závěru roku 2021 a získá prestižní ocenění Recepce roku 2021. Pancová dodává: „Už samotnou účastí v soutěži dávají firmy najevo, že jim záleží na tom, jak se u nich návštěvníci cítí, a že vnímají roli recepce jako součást svého marketingu a komunikace značky. Vítěz spolu s oceněním získá prestiž a zviditelní se nejen u svých partnerů, ale také u (potenciálních) zaměstnanců.“

Spolek Recepce není vrátnice dlouhodobě upozorňuje na stav recepčních služeb v Česku, které jsou podle něj na nižší úrovni, než je běžné v západním světě. Kromě soutěže Recepce roku stojí také za projektem Recepce není vrátnice, který pomáhá profesionalizovat prostředí recepcí a snaží se změnit jejich vnímání v očích firem i veřejnosti.

 

E-mail: info@recepcenenivratnice.cz

 

 

O soutěži:

Soutěž Recepce roku pořádá spolek Recepce není vrátnice z. s. Soutěže se mohou účastnit pouze firemní recepce nebo recepce v kancelářských budovách a bytových domech nebo coworkingových centrech nacházející se na území hlavního města Prahy. Ze soutěže jsou vyloučeny recepce v ubytovacích, sportovních a zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytující služby péče o tělo. V roce 2021 se koná první ročník.

O organizátorovi soutěže:

Spolek Recepce není vrátnice z. s. dlouhodobě usiluje o profesionalizaci prostředí recepcí a změnu jejich vnímání v očích firem i veřejnosti. Firmám pomáháme, aby se mohly plně soustředit na svou hlavní činnost, tím, že zlepšujeme kvalitu podpůrných služeb.

Komentáře