Školní rok se blíží. Jak ho usnadnit dětem s ADHD?

Reklama

Diagnózu ADHD má podle statistik v EU asi 1 dítě z 20, což teoreticky znamená, že na každou školní třídu připadá alespoň jedno. A je to právě škola, kde se projevy této poruchy stanou více nápadnými. Jejich intenzita může být různá a tak se i různí úspěšnost dětí s ADHD ve vzdělávacím procesu. Jak jim usnadnit školní docházku, radí dětská psycholožka a speciální pedagožka PhDr. Eva Šimotová ve spolupráci s Kidtown.cz, odborníky na hračky a pomůcky pro děti se speciálními potřebami.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je neurovývojová porucha pozornosti s hyperaktivitou. Základem je narušená pozornost, motorický neklid a impulzivita. „Děti jsou nápadně živé, mají nutkavou a neovladatelnou potřebu být neustále v pohybu, nedokáží se soustředit na jeden podnět, obtížně regulují své chování a emoce, mají sníženou frustrační toleranci a psychickou odolnost, potíže s plánováním a organizací, nedokáží kolem sebe udržet pořádek, odložit své potřeby, jsou snadno rozptýlitelné,” přibližuje podrobněji projevy ADHD psycholožka a speciální pedagožka Eva Šimotová. Obdobou je diagnóza ADD, tedy porucha pozornosti, kde není přítomno hyperaktivní jednání. Takové děti jsou často považovány za líné.

Když se smyslové spirálové válce obrátí vzhůru nohama, kapičky padají na spirálu a kutálejí se pozvolně dolu. Děti je pozorují, čímž se zklidňují a lépe udrží pozornost. Na Kidtown.cz sada 3 válců za 689 Kč.

S nástupem do školy se můžou ve větší míře projevit známky ADHD jako neschopnost soustředit se, dokončovat práci, udržet pořádek ve věcech, regulovat své chování apod. Děti jsou oproti vrstevníkům méně klidné, zbrklejší, zapomínají, mívají potíže s dodržováním pravidel a začleněním do kolektivu. K diagnóze ADHD se navíc často přidružují specifické poruchy učení jako dyslexie, dysortografie a další. Přestože porucha nepostihuje inteligenci, děti kvůli ní často nejsou schopné využít svůj potenciál a potýkají se s neúspěšností ve škole. Může tak vzniknout negativní postoj dítěte ke škole a ke vzdělání obecně, snižuje se jeho sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti. Jak dětem s ADHD a příbuznými poruchami usnadnit školní docházku?

Neodkládejte diagnózu

Diagnóza ADHD sice může být nepříjemné zjištění, ale jedná se o první a klíčový krok pro to, abyste mohli s takovým dítětem správně pracovat. Pokud tedy máte pocit, že dítě s ADHD nebo ADD máte doma, určitě se s ním vydejte do pedagogicko-psychologické poradny, kde zkušení odborníci stanoví diagnózu a určí další postup, jak dítěti pomoci. „Pro rodiče může být úlevné, že mají vysvětlení pro specifické projevy v chování dítěte, mnoho z nich se přestane obviňovat z vlastního selhání. Problémové jednání pro ně dostane jméno, a tím se stává snáze uchopitelným. Zároveň jim může být nabídnuto výchovné vedení, nebo i terapie. Pedagogové mohou najít oporu ve speciálně pedagogických a psychologických metodách, které pomohou buď mírnit projevy poruchy, kompenzovat je, případně se dítěti mohou uzpůsobit podmínky tak, aby i pro něj byla škola přátelským prostředím,” vysvětluje Eva Šimotová.

Balanční židle Tilo je vhodná pro děti i dospělé s autismem, ADHD, Aspergerovým syndromem, poruchami učení, nebo s poruchami pozornosti. Ale i pro všechny, kdo k soustředění potřebují vestibulární podněty tz. otáčet se, houpat se, nebo se kolísat. Různé výšky i barvy na Kidtown.cz od 2 499 Kč.

Trpělivost za dva

Dítě si svoji diagnózu nevybralo a vy se tak budete muset obrnit pořádnou dávkou trpělivosti, která jemu často schází. „Ve výchovném přístupu hraje velkou roli laskavá důslednost, snaha rodiče ovládat vlastní emoce, aby vnitřní napětí, které je u dítěte neustále přítomné, nestupňoval. Nezbytnou podmínkou je bezpodmínečné přijetí takového dítěte,” uvádí psycholožka.

Hračky a pomůcky

Žákům s ADHD mohou pomoci hračky a pomůcky, které vedou jejich pozornost a mírní projevy hyperaktivity. V prvním případě se může jednat o různé organizéry, zvýrazňovače, záložky pro lepší orientaci v textu apod. Pořizujte je ale v rozumné míře a tak, aby dítě naopak nerozptylovaly. V druhém případě je vhodné využívat balanční míče, balanční židle, kousátka atd. „Tyto pomůcky pomáhají dítěti, které mnohdy není schopné ovládnout svou hyperaktivitu, setrvávat v motorickém neklidu, aniž by rušilo ostatní. Napomáhají ventilovat neustálé napětí, kterému je dítě vystaveno,” říká Jana Vyhlídalová, specialistka na pomůcky pro děti se speciálními potřebami z Kidtown.cz.

Smyslové třpytivé koule jsou naplněné tekutinou se třpytkami. Hyperaktivní děti se pozorováním třpytek zklidní, pomůžou také při usínání. Na Kidtown.cz za 762 Kč.

Pravidelnost a rituály

Důraz by měl být kladen na pravidelnost a rituály, které pomáhají regulovat chování. Vhodné je také stanovit jasný a srozumitelný systém pravidel chování a dbát na jeho dodržování, případně si domluvit i systém odměn a trestů. Ten by měl platit nejen pro dítě, ale i pro rodiče a sourozence, ve škole pak pro spolužáky i pedagogy.

Pozor na nadměrnou zátěž

Mnoho lidí si myslí, že děti s ADHD mají více energie. Je to ale mylná domněnka. Energie mají stejně jako ostatní, pouze ji neumí usměrňovat. Kvůli tomu se častěji psychicky i fyzicky vyčerpají. Nejsou pro ně tedy vhodné činnosti dlouhodobě zatěžující pozornost a nervovou soustavu. „Domácí příprava do školy by se měla odehrávat v kratších úsecích s častějším opakováním a možností odpočinku. Nedoporučuje se ji nechávat na pozdější večerní hodiny, kdy už je dítě celodenní zátěží vyčerpané. Zájmové kroužky také volte tak, aby soustavně nezatěžovaly pozornost dítěte. Přínosnější je vybírat takové, kde má dítě možnost relaxace a uvolnění,” doporučuje Eva Šimotová.

Neklid se u některých dětí projevuje potřebou něco kousat – nejčastěji tužku, nehty nebo kůžičku okolo nehtů. Bezpečnou pomůckou pro uklidnění a lepší soustředění je gumový kousák ve formě přívěsku na krk nebo násady na tužku. Na Kidtown.cz v mnoha provedeních a tvrdostech od 195 Kč.

Poruchy jako ADHD nebo ADD už jsou na rozdíl od našeho dětství dostatečně prozkoumané, snáze diagnostikované a méně stigmatizované. Přijmout diagnózu není pro nikoho snadné, úlevou ale může být zjištění, že žijeme v době, kdy existují metody, postupy a pomůcky, které dětem, rodičům i pedagogům každodenní aktivity ulehčí.

O Kidtown.cz:

První kamennou prodejnu s hračkami pro rozvoj dítěte otevřela Jana Vyhlídalová v říjnu 2014 v Uralské 8 v Praze, o měsíc později následovat e-shop a v listopadu 2018 druhá pobočka na Korunní 94. Kidtown.cz se specializuje na hračky, které rozvíjí děti od miminek až po náctileté, včetně pomůcek pro děti se specifickými potřebami. Ty pomáhají při hře a rozvoji dětí s ADHD, poruchami autistického spektra či s různými dysfáziemi, poruchami smyslového vnímání (zrakové a sluchové rozlišení) nebo motoriky (jemné i hrubé).

www.kidtown.cz

Komentáře