Tvořivá společnost: Evoluce, ne revoluce

Reklama

Také vás už někdy napadlo, proč ačkoliv naprostá většina lidí chce žít v míru a lásce se svými blízkými, tak je stále na světě násilí a války? Proč, ačkoliv většina si chce vydělávat na živobytí poctivou prací, se stále řeší krádeže a podvody? Proč se na politické scéně neustále objevují další a další korupční skandály?

Hodně slýchávám názor, že za to můžou „ti u moci“ a souhlasím, že nesou svůj díl odpovědnosti. Ale zkušenost ukazuje, že i když se vedení vymění, situace se výrazně nezmění. Jen se vymění tváře a hesla. Možná, že je třeba hlubší změnu? V dnešní společnosti si ceníme především peníze, slávu a moc. Základní otázkou v naší společnosti je: „Co můžu z dané situace pro sebe získat?“ Težko můžeme v takovém spotřebním nastavení společnosti od „těch u moci“ čekat něco jiného než vidíme. Takže pokud chceme změnu, musíme začít u sebe. Přestat tolik obdivovat peníze a slávu, přestat dělat z úspěšných lidí modly a snažit se být jako oni.

Pokud se rozhodneme pro změnu a budeme chtít, aby se nám ale i ostatním žilo lépe, pak můžeme naši společnost změnit. Takovou společností, která je zaměřena na blaho všech svých členů je Tvořivá společnost. Jedná se o projekt mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, který má za cíl změnit fungování naší společnosti ze současného spotřebitelského formátu na tvořivý. Práce na vytváření Tvořivé společnosti už probíhá. Uskutečnily se desetitisíce rozhovorů s lidmi po celém světě o tom, v jakém světě by chtěli žít. Na základě těchto rozhovorů vzniklo 8 osnov Tvořivé společnosti, které shrnují její základní zásady. Proběhlo i množství rozhovorů a konferencí s odborníky, na kterých se
nastiňovalo, jak mohou různé oblasti ve společnosti fungovat lépe.

Výsledek z těchto hovorů je jasný: Cesta ke společnosti, ve které se nám bude žít lehčeji a ve které nebudeme k budoucnosti vzhlížet s obavami ale naopak s radostí, existuje. Je ale třeba, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o možnosti změny a rozhodlo se pro ni. Tvořivou společnost totiž nemůže vybudovat nějaká úzká skupina lidí. To bychom jen vyměnili skupinu u moci. Je nutné, aby zodpovědnost za svůj život a svou budoucnost převzali lidé od různých zástupců zpět do svých rukou. Jen tak můžeme zajistit lepší budoucnost pro sebe a své děti a díky dnešnímu technologickému pokroku je i reálně možné společnost takto řídit.

Pokud se vám myšlenka Tvořivé společnosti líbí, můžete o ní říci svým kamarádům a známým, přečíst si více informací na webových stránkách uvedených níže a hlavně, můžete podle jejích myšlenek začít žít už dnes.

Odkazy:

Tvořivá společnost – https://allatraunites.com/cs
8 osnov Tvořivé společnosti – https://allatraunites.com/cs/8-osnov-tvorive-spolecnosti

Komentáře