VE JMÉNU JEDNOTY LIDU: SPARTAKIÁDA SLAVÍ VÝROČÍ PUBLIKACÍ LEGENDÁRNÍCH FOTEK

Reklama

Spartakiáda, velkolepá oslava socialistického režimu, se na celostátní úrovní konala poprvé 23. června 1955. V průběhu této kolosální tělovýchovné akce vystoupilo na Strahovském stadionu v Praze 1,7 milionů cvičenců, kteří měli skrze společné gymnastické sestavy demonstrovat jednotu tehdejšího lidu. Pro některé čest a životní zážitek, pro jiné povinnost s ideologickou pachutí. Spartakiádní program se na Strahově odehrával vždy v pětiletých intervalech, výjimkou byl pouze rok 1970. A cvičit se muselo, i když se stadion kvůli dešti proměnil v mělký bazén plný bláta.

Spartakiáda nahrazovala všesokolské slety, kterým byl strahovský stadion původně určen. Během každého z 6 ročníků se prezentovaly obsáhlé skupiny cvičenců rozdělených do několika kategorií. Šlo například o dorostence a dorostenkyně, mladší i starší žáky, rodiče s dětmi či vojáky.

Náročnou choreografii tělocvičných skladeb doprovázela hudba, která obvykle vznikala přímo pro tento účel. Na svět tak přišla i známá píseň Poupata zpěváka Michala Davida, doprovázející cvičení starších žákyň na spartakiádě v roce 1985. Každému celostátnímu kolu poté předcházela řada menších – od školních, okresních až po krajská – ze kterých byli vybráni ti nejlepší.

Konec režimu, konec spartakiády

S výjimkou roku 1970, kdy přípravy ochromilo pražské jaro i obavy z protirežimních demonstrací, se spartakiáda konala každých 5 let. Poslední ročník jednoho z nejikoničtějších symbolů státního socialismu proběhl v roce 1985. Na další spartakiádu plánovanou na rok 1990 už z důvodu politických a společenských změn nedošlo, synchronizované pohyby cvičenců si tak dále můžeme připomínat pouze skrze obrazová svědectví z dané doby.

O principech daného režimu i o emocích, které cvičenci tehdy prožívali, vypovídá například mezinárodně oceňovaná kolekce fotografií s názvem Spartakiáda, kterou během jednoho deštivého obvodního kola v roce 1985 zachytil fotograf Zdeněk Lhoták. Soubor celkem 17 fotografií zobrazuje zablácená těla vojáků a tváře zrcadlící nejen vypětí a rezignaci, ale také hrdost a odhodlání. Fotografie, za něž si autor vysloužil 2. místo v prestižní celosvětové soutěži World Press Photo, aktuálně vycházejí také na stránkách stejnojmenné knižní publikace a přibližují tak tento socialistický fenomén široké veřejnosti.

Autor fotografie: Zdeněk Lhoták

Komentáře