VIROSTOP účinně chrání před Covid-19 – co na něj říkají lékaři?

Reklama

Pandemie koronaviru je opět na vzestupu zejména kvůli nakažlivějším variantám delta a omikron. V této době prestižní americký vědecký časopis Journal of Community Medicine and Public Health Reports uveřejnil studii, která testy potvrdila ochranný a preventivní účinek volně prodejného přípravku VIROSTOP. Co na přípravek říkají lékaři?

Klinická studie a předchozí testy in vitro potvrzují, že používání sprejů VIROSTOP má přínos nejen z hlediska prevence a zmírnění příznaků nemoci Covid-19, ale také při vytváření vlastních protilátek pacienta. Během trvání klinické studie nebyl nikdo ve společné domácnosti infikován. VIROSTOP je přípravek ve formě ústního/nosního spreje a pastilek, který obsahuje účinné extrakty cistu krétského s vysokým obsahem polyfenolů, echinacey purpurové a šalvěje muškátové. Přípravek je volně dostupný jak v kamenných lékárnách, tak v e-shopech.

Virostop očima lékařů

MUDR. Emilie Niedobová, primářka Oblastní nemocnice Kolín

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Během své odborné praxe se vypracovala ze sekundární lékařky interního oddělení na primářku interního oddělení Oblastní nemocnice Kolín a.s., kde pracuje již více než 30 let. MUDr. Niedobová absolvovala také stáž na gastroenterologickém oddělení WRAMC ve Washingtonu a několik let učila na Střední zdravotnické škole v Kolíně.

„Díky přírodnímu složení, nulové kontraindikaci a možnosti podávat jej už od tří let věku, je Virostop dostupný široké veřejnosti. Pro podzimní a zimní období, kdy pandemie covid-19 opět nabírá na síle, může být spolu s očkováním a dodržováním proti pandemických opatření ideálním řešením, jak snížit počet nových infekcí.“

MUDr. Anton Kaňa, praktický lékař pro děti a dorost

Vystudoval lékařskou fakultu v Košicích. V roce 1978 získal první atestaci z interní medicíny a následně první
a druhou atestaci ze všeobecné medicíny v letech 1982 a 1986. Praxi vykonává více jak 40 let. Prosazuje zdravý životní styl a komplexní pohled na pacienta.

„Nespornou výhodou léčebného přípravku Virostop je jeho univerzálnost, díky které jej lze označit za produkt první volby primární péče. Nejen, že je vhodný pro všechny věkové kategorie bez rizika kontraindikace, ale preventivně a léčebně působí jak proti onemocnění SARS-CoV-2, tak proti sezonní chřipce typu A (H1N1, H3N2) i B. V tkáňových kulturách in vitro mají testované extrakty z cistu krétského, echinacey purpurové a šalvěje muškátové, které jsou součástí přípravku Virostop, významnou inhibiční aktivitu proti virům těchto onemocnění. Pozitivní účinky Virostopu potvrdila také nedávná klinická studie. Přípravek tohoto typu by proto neměl chybět v lékárničce žádné domácnosti.“

Dr. István Jankovics, maďarský virolog a klinický mikrobiolog

Působil jako hlavní odborník při vývoji přípravku VIROSTOP. Je maďarský mezinárodně uznávaný vědec, lékař, virolog a mikrobiolog. Chřipkovým virem se zabývá od roku 1979, kdy získal lékařský titul. Podílel se na výrobě
a kontrole chřipkových vakcín. Během své vědecké kariéry působil na vídeňské univerzitě na katedře virologie
a také na oddělení biotechnologie v Pasteurově institutu v Paříži. V roce 2011 zastával funkci hlavního lékaře Národní chřipkové laboratoře WHO. Deset let pracoval také v Národním centru pro veřejné zdraví a Národním centru pro epidemiologii v Budapešti, kde zastával vedoucí funkce. Od roku 1989 řídil epidemiologický
a virologický dozor nad virem chřipky v Maďarsku. Je držitelem několika prestižních ocenění.

„Primární ochranou proti onemocnění Covid-19 je samozřejmě očkování, ale tato klinická studie znamená, že použití spreje VIROSTOP významně potlačuje množství SARS-CoV-2 v horních cestách dýchacích, což dává nakažené osobě možnost vyvinout specifickou imunitní odpověď. Na konci klinické studie byly vyhodnoceny příznaky pacientů. Příznaky každého pacienta byly kontrolovány každé dva dny po dobu 12 dnů. U pacientů, kteří používali sprej VIROSTOP od prvního dne po pozitivním testu, došlo 12. den k téměř 60% snížení uvolňování viru ve srovnání s kontrolní skupinou. Po nastříkání do hrdla či nosu vytváří na sliznicích ochrannou bariéru, přes kterou se částečky viru nedostanou hlouběji do organismu, kde způsobují největší komplikace. VIROSTOP je proto velmi vhodným ochranným doplňkem a dezinfekcí jak pro děti, tak i pro studenty a učitele. Tímto způsobem fungují spreje i na všechny nové mutace. Z dalších účinných látek VIROSTOPU je třeba zmínit polyfenoly, které se vážou na oblast spike proteinu zodpovědného za vstup viru do hostitelské buňky. Tato oblast je podobná známým aminokyselinám a na základě dosavadních poznatků na ní neprobíhají žádné mutace. Na základě toho lze předpokládat, že jsou polyfenoly Virostopu účinné i proti novým variantám koronaviru. V souvislosti s nástupem třetí vlny, kterou působí nové mutace koronaviru, je maximálně důležitá vhodná a účinná prevence. A právě tyto vlastnosti Virostop nabízí.“

Prof. James Kingsland, klinický profesor na University of Central Lancashire

Je uznávaným lékařem primární péče. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti všeobecné praxe, lékařského vzdělávání a zdravotní politiky. Je spolutvůrcem nového modelu péče The Primary Care Home, jehož principy využila NHS England v rámci Dlouhodobého plánu NHS k vytvoření celostátního pokrytí sítěmi primární péče.

„V první řadě bych doporučil, aby se každý, kdo má nárok na očkování, nechal očkovat, abychom tuto pandemii zvládli. Výsledky této a předchozích in vitro studií s přípravkem VIROSTOP však naznačují, že tyto nosní a ústní spreje mohou být prospěšné jak pro ochranu před infekcí, tak pro zmírnění příznaků u nakažených. Zdůrazňuji, že používání přípravku VIROSTOP by mělo být považováno za doplňkové preventivní opatření spolu s pravidelným mytím rukou, nošením roušek v přeplněných vnitřních prostorách, pravidelným testováním a, pokud možno, udržováním sociálního odstupu. Zranitelnějším lidem může také dodat trochu více sebedůvěry k tomu, aby opustili své domovy, navázali kontakt se svými blízkými a dali jim podnět k vyhledání lékařské pomoci v případě jiných zdravotních problémů, se kterými dosud váhali.“

 

Komentáře