4 důvody, proč se hádáme v práci. JO, známe je!

Reklama

Pro efektivní práci je třeba zařídit, aby byla na pracovišti pozitivní atmosféra. Spory mezi kolegy rozhodně k lepším výkonům nepřispějí. Existují však časté příčiny sporů, které lze snadno odstranit.

Nedodržování základních pravidel komunikace

Mnoho sporů na pracovišti vzniká z nedůsledné komunikace. Právě efektivní komunikace patří k měkkým dovednostem, které nabývají na důležitosti. V přímém kontaktu je většinou jednodušší nedorozumění vyjasnit, složitější je to v písemné, tedy nejčastěji e-mailové komunikaci. Zde je třeba dodržovat určitá pravidla, která pomáhají předejít zbytečným ztrátám času. „Tzv. netiketa, kterou by měli mít lidé vždy na paměti, shrnuje základní pravidla on-line komunikace. Například to, že je nutné věnovat pozornost pečlivé formulaci předmětu zprávy, dávat do kopie zpráv všechny, kterých se komunikace týká, neposílat extrémně velké přílohy, na emaily odpovídat včas a vyvarovat se pravopisných chyb,“ říká Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas. „Především ale nezapomínejte, že komunikujete s člověkem – tedy ani když spěcháte, nevynechávejte oslovení a rozloučení.“

Rušivý hluk

Pověstný „klid na práci“ je důležitou podmínkou soustředění a pracovního výkonu. Průzkum společnosti Cambridge Sound Management odhalil, že pokud nás něco vytrhne z plného soustředění, trvá řádově desítku minut, než se nám podaří opět vrátit k plnému výkonu. Také to, že nejrušivěji působí srozumitelná řeč, tedy například telefonování či hovor kolegů. „Tento problém je jistě dobře řešitelný pomocí pravidel, která hlasitější komunikaci odsouvají do izolovaných prostor – například ‚novodobých telefonních budek‘. Co se týče jednoduché úpravy pracoviště, mohou pomoci moderní a ve světě již používané technologie – tzv. Sound Masking – systém překrytí zvuků,“ říká Andrej Hronec ředitel společnosti Audiopro.

Nefunkční technika

Práce většiny z nás závisí na nějakém technickém vybavení. Proto pokud je v kolektivu člověk, který často způsobuje nějaké problémy s technikou, o spory je postaráno. Zde je pole možností široké – od toho, že opakovaně způsobuje zaseknutí papíru v kopírce či skartovačce, rozšteluje běžnou spotřební elektroniku, nezná běžně používané programy či firemní systémy a neustálé se dotazuje kolegů, jak co dělat, až po to, že svou neopatrností, leností nebo neznalostí ohrozí IT bezpečnost firmy. „I když technologie spějí k čím dál tím větší jednoduchosti a intuitivnosti ovládání, neznalost uživatelů způsobuje většinu problémů, které musí IT oddělení v běžném provozu řešit,“ říká Jan Dvořák. „Proto investice do vzdělávání zaměstnanců se firmám velmi rychle vrací – ať už v úsporách s řešením samotných problémů, tak ve zvýšené efektivitě zaměstnanců.“

Teplotní komfort

Častým jablkem sváru je nastavení teploty na pracovišti, a nemusí jít jen o tak často zmiňovanou klimatizaci v létě. Teplotní komfort lidé vnímají rozdílně, což potvrzují i výsledky nedávného průzkumu, který pro SSI Group připravila společnost Rondo Data. Z něj vyplynulo, že na pracovišti lidi nejvíce štve právě teplota, která jim nevyhovuje – tedy přílišná zima nebo teplo. Uvedlo to 38 % z dotazovaných, přičemž teplotní diskomfort pociťují více ženy (41 %) než muži (35 %).

„Podle našeho průzkumu pracuje v klimatizovaných prostorech necelá polovina zaměstnanců (45 %). Také z něj vyplynulo, že necelých 13 % respondentů klimatizace štve, protože jsou otrokem centrálního nastavení teploty a nemohou jej ovlivnit, 2 % ji pak vnímají negativně kvůli plýtvání energií,“ říká Stanislav Kolář ze společnosti SSI Group, která se zabývá správou kancelářských budov, ale i skladovacích či průmyslových areálů. „23,5 % respondentů klimatizaci neřeší vůbec, 23 % ji nevnímají pozitivně, ale chápou její nutnost, 39 % zaměstnanců pak klimatizaci vnímá jako super řešení.“

Komentáře