Emil František Burian zemřel před šedesáti lety, připravuje se multimediální Festival EFB. Avantgarda žije!

Divadelní režisér, inovátor, hudební skladatel, spisovatel a představitel
meziválečné avantgardy E. F. Burian zemřel 9. srpna 1959, před šedesáti lety.
Na podzim se v rámci připravovaného Festivalu EFB setká více než desítka
uměleckých těles a interpretů, aby oživili a zprostředkovali jeho jedinečné dílo
široké veřejnosti.

E. F. Burian byl uměleckou osobností evropského formátu. Přátelil se s Bertoldem
Brechtem nebo Vsevolodem Mejercholdem a dalšími významnými světovými
divadelníky a umělci. Jeho hudební dílo čítá přes tři sta titulů, v Dějinách české
hudby nalezneme jeho jméno na každé druhé stránce. Málokdo ví, že byl důležitým
inspirátorem Jerzyho Grotowského nebo autorem vůbec první knihy o jazzu na
evropském kontinentě. Letos by mu bylo 115 let, ale jeho umění a odkaz stále
vzbuzuje živé a často kontroverzní emoce.

Program festivalu bude rozprostřen mezi šest výrazných pražských uměleckých
scén. Jako prolog festivalu bude uvedena lidová hra se zpěvy a tanci Láska, vzdor a
smrt. V divadle Venuše ve Švehlovce ji zrealizuje soubor Bodyvoiceband v režii
Jaroslavy Šiktancové. V Alfredu ve dvoře proběhne oficiální zahájení festivalu, které
bude zaměřeno na Burianovu sborovou a voice-bandovou tvorbu. Diváci uslyší mimo
jiné interpretaci slavného voice-bandu Máj v režii Jiřího Adámka, která vzniká přímo
pro festival. Další setkání proběhne ve Švandově divadle, kde se režie scénické
kompozice autorky Marie Novákové “Tichá hodinka” ujme renomovaný režisér a
umělecký šéf tamní scény Martin Františák. V kině Ponrepo ve spolupráci s
Národním filmovým archivem bude projekce filmu Siréna, za jehož hudbu dostal
Burian cenu na filmovém festivalu v Benátkách (1947). V divadle DISK proběhne
program pro dětského posluchače. Vrcholem Festivalu EFB bude koncert orchestru
Berg pod taktovkou holandského dirigenta Wernera Herberse v Divadle Archa.

“Werner Herbers jako dirigent vedl soubory v New Yorku, Berlíně a Vídni. V roce
1990 založil soubor Ebony Band, jenž se soustředil na uvádění neznámých či
zapomenutých skladatelů první půlky 20. století a nastudoval mimo jiné také
devatenáct skladeb právě E. F. Buriana.” Dušan Navařík, ředitel Festivalu EFB

V Divadle Archa proběhne 18. a 19. 10. konference určená odborné i široké
veřejnosti: Sympozium EFB. Zaměří se na evropský i dobový kontext tvorby EFB a
především na odkaz Burianova díla patrný v současné umělecké tvorbě. Ať už jde o
Burianovo progresivní vnímání divadla jako instituce kultury – kulturní platformy v
nejširším smyslu slova (organizovaly se zde výstavy, koncerty, konference), jeho
multižánrové vnímání divadelní inscenace či potřeba společenského angažování
umělce a významu divadla v otázkách sociálních a kulturních. Hosty panelových
diskuzí budou jak představitelé současných uměleckých scén (např. Hadivadlo,
Continuo, Alfred ve Dvoře), tak teoretikové umění (PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.
D., doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph. D., Pavel Karous, Ph. D. a další.).
“Dramaturgie Festivalu EFB je komponovaná tak, aby návštěvníci a široká veřejnost
mohli poznat Burianovu práci z co nejvíce stran – naším cílem je mimo jiné vytvořit
podmínky pro debatu o moderní české kultuře a jejím vlivu v Evropě. Na koncertech
budou mít diváci možnost slyšet skladby, z nichž některé nebyly uvedeny více než
padesát let nebo se na ně trochu zapomnělo. Zároveň přímo pro festival vzniká
několik hudebních a divadelních děl ve spolupráci s výraznými českými umělci, kteří
se Burianovou prací inspirují. Je to příležitost pro originální tvůrčí dialog.”
Zuzana Burianová, ředitelka Festivalu EFB

Festival se koná 11. – 19. října v Praze.
Uvádí: Bodyvoiceband a Venuše ve Švehlovce, Alfred ve dvoře, Švandovo divadlo,
Kino Ponrepo, Divadlo DISK a Divadlo Archa.

Festival vzniká za podpory Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy, Nadace
Život Umělce, Nadace českého hudebního fondu a Nadace českého literárního
fondu.

Komentáře