Sbírka afrických přísloví a příběhů KALANGU je inspirací pro každého, kdo ocení moudrého průvodce

Reklama

Africké kmeny si z generace na generaci předávají přísloví a příběhy svých předků, z nichž čerpají zkušenost a inspiraci. Jejich uvážlivý důvtip, hloubka a prozíravost okouzlily Oboneta S. Ubama, autora bestselleru Sedm let v Africe. Z moudrostí starobylých afrických kultur sestavil knihu, příznačně pojmenovanou podle mluvícího bubnu KALANGU.

Vloni na jaře se stal nejprodávanějším titulem Velkého knižního čtvrtku příběh bruntálského rodáka Oboneta S. Ubama, který byl nejprve v socialistickém Československu příliš černý, a když se pak vydal za svým otcem do Nigérie, byl zas najednou příliš bílý… V knize Sedm let v Africe vylíčil, jak opustil pohodlný život v Evropě jen proto, aby ochránil a zajistil širokou rodinu, kterou sotva znal. Rádcem a mentorem mu byl annangský náčelník Ekukinam Bassey II., pocházející z významného a starobylého rodu, který Ubamovi vyprávěl o svých předcích. „Vždycky mi říkal, že síla každého stromu odpovídá síle jeho kořenů, a nabádal mne, abych se ty své pokusil nalézt i já. Dal jsem tedy na jeho radu a po sedmi letech hledání jsem je v Africe nejen nalezl, ale i zapustil,“ píše Ubam v úvodu ke své nové knize Kalangu. Kdykoliv se mu naskytla příležitost, pozorně naslouchal vyprávění stařešinů kmene. Přitom zjistil, že odkaz předků je ukryt ve starých příslovích a příbězích. Začal se o ně proto zajímat.

V jeho sbírce Kalangu se před námi rozvíjí svět panovníků, bohů, chuďasů, zvířat a přírodních živlů. Kniha je rozdělena do deseti tematických kapitol.

Svazek dostal název Kalangu podle afrického mluvícího bubnu, jehož zvuk připomíná v rukou zkušeného bubeníka lidskou řeč, mj. slouží ke sdělování zpráv na velké vzdálenosti. Tento buben je jedním z nejstarších západoafrických hudebních nástrojů. Zručný vypravěč Obonete Ubam nám jeho prostřednictvím sděluje inspirativní zkušenosti svých předků, které jsou stále aktuální.

Vydává nakladatelství PROSTOR.

Přijměte pozvání k pramenu moudrosti starobylých afrických kultur a pozorně naslouchejte jejich poselství. Obonete S. Ubam, autor knihy Sedm let v Africe, nepromarnil příležitost poučit se u kmenových stařešinů v Nigérii a sestavil sbírku starých přísloví, pocházejících ještě z doby ústní tradice. Inspirujme se příběhy a pořekadly, která nám přináší mluvící buben kalangu z afrického kontinentu. Jejich pravdivost obstála ve zkoušce času a stala se spíše než odrazem běhu okolního světa jeho duchovni esencí.

Odpovědná redaktorka Marcela Krupková
120 stran, MOC 127 Kč

Vydalo nakladatelství PROSTOR roku 2020
V českém jazyce vydání první
www.eprostor.com

rpt

Obonete S. Ubam se narodil české matce a nigerijskému otci. Vyrůstal s matkou

a otčímem v Bruntále a v patnácti letech odjel poprvé do Nigérie, aby blíže poznal svého otce, generála policie. Po návratu do České republiky odmaturoval a nastoupil

na Vojenskou akademii ve Vyškově. Po absolutoriu pokračoval v profesionální službě

na oddělení zahraničních styků na ministerstvu obrany. Po ukončení vojenské kariéry se stal spoluzakladatelem Ligy etnických menšin ČR, později vystudoval práva, působil

na několika manažerských postech a nakonec se začal věnovat budování česko-nigerijských obchodních vztahů. Po náhlém úmrtí svého otce se odstěhoval do Nigérie, kde převzal vedení rodinné firmy. Za přínos k rozvoji nigerijského kmene Annang mu byl udělen tradiční šlechtický titul. Po sedmi letech strávených v Africe přesídlil do Španělska, kde založil realitní kancelář. Je autorem úspěšné životopisné knihy SEDM LET V AFRICE (PROSTOR 2019).

 

Komentáře