Zajímavý průzkum: Češi se nejvíc bojí okradení v MHD a přepadení na ulici!

Reklama

Obavy z toho, že budou okradeni, Češi nejvíce pociťují v MHD (24 %), na velkých společenských událostech (17 %), na ulici (14 %) a v obchodních centrech (13 %), vyplynulo z průzkumu společnosti SSI Group. Obtěžování či přepadení se pak nejvíce bojí na ulici (40 %), nádražích (13 %) a v MHD (9 %). Průzkum, který se také věnoval konkrétním situacím v obchodních centrech, realizovala agentura Rondo Data.

Kde se Češi nejvíce bojí okradení a kde obtěžování či přepadení?

Průzkum se v první části zaměřil na dotazy, zda a kde byli respondenti okradeni. Již někdy okradeno bylo 47 % dotázaných. Toto číslo platí shodně pro muže i ženy. Češi jsou nejčastěji okradeni na ulici (18 %), doma (16 %), v MHD (14 %), dále pak na velkých společenských událostech – sportovní utkání, festivaly apod. (9 %) a v obchodních centrech (8 %).

Průzkum se také zaměřil na otázku, kde se lidé nejvíce bojí okradení. Respondenti mají největší obavy z okradení v MHD (24 %), na velkých společenských událostech – sportovní utkání, festivaly apod. (17 %), na ulici (14 %) a v obchodních centrech (13 %). Zajímavostí je, že okradení v MHD se bojí o 5 % více žen než mužů.

Dále se průzkum ptal, kde se lidé nejvíce bojí obtěžování či přepadení. Zde s přehledem „zvítězila“ ulice, kde se takové zkušenosti obává 40 % dotázaných (34 % mezi muži, 46 % mezi ženami), velké obavy z těchto nepříjemných situací panují také na nádražích (13 %), v MHD (9 %) či na velkých událostech (7 %). Shodně se okradení ani obtěžování či přepadení nebojí vůbec 13 % respondentů.

Zaměřeno na obchodní centra. Lidé si zde uvědomují riziko okradení

Obchodní centra nepatří mezi nejrizikovější místa, ale průzkum se jim samostatně věnoval. Pouze 9 % dotazovaných respondentů uvedlo, že byli někdy v minulosti v obchodním centru okradeni. Zbývající část takovou zkušenost nemá. Okradení v budoucnu se nebojí 40 % dotázaných, trochu se bojí 51 % a velmi se bojí 9 % respondentů.

Dále se průzkum věnoval otázce, jak návštěvníci v obchodních centrech vnímají svou bezpečnost. Většina lidí se cítí v obchodních centrech bezpečně (58 %), trochu se o svoji bezpečnost bojí 35 % respondentů, velmi se bojí 7 % respondentů.

„Tyto obavy pomáháme společně s obchodními centry mezi lidmi eliminovat. Systém ostrahy je stále důmyslnější, v problémových lokalitách pracujeme již s tzv. antikonfliktními týmy, které jsou speciálně proškoleny řešit všechny vzniklé konflikty profesionálně a celistvě. Zástupci ostrahy a antikonfliktních týmů jsou propojeni v případě nutnosti také s Policií ČR,“ říká Radek Škrabal ze společnosti SSI Group, která patří mezi největší bezpečnostní agentury v ČR a dodává: „Zároveň je nezbytné dohled a ochranu neustále vylepšovat a neusínat na vavřínech. V posledních měsících totiž zaznamenáváme nárůst agresivity určité části návštěvníků, jako jsou sociálně méně přizpůsobiví spoluobčané a také teenageři. Mladiství totiž do obchodních center častěji, než na nákupy vyrážejí za zábavou, narušují zde pořádek a baví se na úkor ostatních návštěvníků nebo zaměstnanců centra. Ojedinělé ale nejsou ani útoky, které vyprovokovávají vůči sobě navzájem. Při výtržnostech se pak většinou natáčejí a umísťují videa na sociální sítě.“

Průzkum pro SSI Group realizovala agentura Rondo Data na vzorku 1200 respondentů ve věku 18 – 61 let z celé České republiky.

Komentáře