Co vám hrozí na Silvestra a tipy, jak se s tím vypořádat

Reklama

Jak řešit nejčastější potíže spojené se Silvestrem radí právní poradkyně Radka Dvořáková a Michaela Nováková Kanceláře Ombudsmana pro zdraví www.ombudsmanprozdravi.cz

 O Silvestru se šel truhlář Igor podívat na oslavu, kterou i s ohňostrojem pořádalo město. Půlnočního odpalování se ujal místostarosta. Pan Igor se ve veselé náladě pohyboval hned vedle, když se strhla potyčka mezi místostarostou a opilým občanem. Jak se tak postrkovali, starosta sklopil ohňostroj, který částečně zasáhl i pana Igora. Byl silně popálen a přišel o dva prsty.

Michaela Nováková.

 Ke zranění došlo při špatné manipulaci s ohňostrojem. Přihlížející samozřejmě zavolali zdravotnickou službu, která na místě provedla se souhlasem pana Igora základní ošetření a poté jej odvezla do nemocnice. I zde pak musel truhlář podle zákona o zdravotních službách podepsat souhlas s hospitalizací a informovaný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb.

Kdo však je odpovědný za to, co se stalo? Za bezpečnost občanů v průběhu konání akce odpovídá pořadatel, v tomto případě tedy město. To mělo podle zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi zajistit ohraničený bezpečnostní prostor, odkud bude ohňostroj odpalován a kam smí vstoupit pouze pověřená osoba. Proto pan Igor může v souladu s občanským zákoníkem po městu požadovat peněžitou náhradu. Výše kompenzace bude stanovena s přihlédnutím k faktu, že pan Igor přišel o dva prsty, které mu jako truhláři budou zvláště chybět. Ztížilo se totiž jeho společenské uplatnění a vznikla mu překážka lepší budoucnosti.

Pan Igor má nárok i na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví. Město nahradí panu Igorovi i ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, popřípadě, pokud by byl uznán invalidním, nahradí mu město jeho ztrátu peněžitým důchodem. Paní Aloisie v obchodě s lahůdkami koupila bramborový salát, který použila na chlebíčky pro rodinnou novoroční oslavu. Nad ránem se však celá rodina vzbudila s velkými bolestmi břicha. Děti byly celé bledé, choulily se a plakaly, že jim není dobře. Paní Aloisie přemýšlela, co všechno včera všichni jedli. Nakonec si přičichla k míse bramborového salátu a zjistila, že je zkažený.

 Během svátků praktický lékař většinou neordinuje, a proto paní Aloisie musel využít pohotovost. Ta je tu právě pro náhle vzniklé zdravotní obtíže, které je třeba zaléčit co nejdříve, ale neohrožují život. Na pohotovostní lékařskou službu se pacient dopravuje sám.  Službu konající ošetřující lékař je většinou praktický lékař a dokáže zdravotní stav pacienta zhodnotit a předepsat vhodné léky. Další léčbu doporučí později registrující praktický lékař.

Pokud má paní Aloisie štěstí a schovala si účtenku za salát, je oprávněna podat u prodejce reklamaci. Nejlépe ihned, ve zvláštních případech do tří pracovních dnů. Požadovat může nejen přiměřenou slevu či vrácení peněz, ale také uhrazení nákladů vynaložených na péči o zdraví celé rodiny. Pokud lékař předepíše pracovní neschopnost, náleží poškozeným odškodnění také za ztrátu na výdělku.

Pokud by paní Aloisie u prodejce neuspěla, může zdarma žádat nápravu u kontrolního orgánu. V tomto případě je jím Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ta musí o výsledku řešení situace rozhodnout do 30 dnů ode dne doručení stížnosti. Také zde bude nutné předložit doklad o zakoupení salátu.

Při nespokojenosti s vyřízením reklamace je možné domáhat se svých práv soudní cestou. Hodit se vám bude rozbor jakosti a zdravotní nezávadnosti salátu, který provádí akreditované laboratoře. Jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Služba je ovšem zpoplatněna.

Manželé Soukupovi si užívali sváteční pohodu – v televizi oblíbené staré filmy, na stole sklenice s teplým punčem a adventní věnec s nádherně hořícími svíčkami.  Jako obvykle při televizi netrvalo dlouho a oba usnuli. Svíčky se pomalu zmenšovaly a netrvalo dlouho, kdy od plamene chytlo vyschlé jehličí.  Když se muž probudil, hořel už i starý dřevěný stůl.  Co v takové chvíli dělat?

Především zachovejte klid. Nejprve zkuste požár zlikvidovat vlastními silami. Nejdůležitější je reagovat pohotově a co nejdříve zamezit přístupu vzduchu k ohni, například botou nebo tlustou přikrývkou. Samozřejmě, pokud máte doma hasící přístroj, použijte ho. Povinnost mít v domě hasící přístroj vyplývá z vyhlášky. o technických podmínkách požární ochrany staveb a týká se všech nově kolaudovaných rodinných domů a staveb určených pro bydlení po roce 2008. V bytových domech pak musí být hasicí podle vyhlášky o požární prevenci instalovány na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu.

Pokud zjistíte, že požár sami neuhasíte, volejte neprodleně číslo 150 či 112. Doba dojezdu hasičských záchranných jednotek je podle zákona o požární ochraně 7-25 minut. Příslušník sboru má právo do vašeho domu nebo bytu vstoupit jen při důvodném podezření na ohrožení zdraví nebo dokonce života člověka. Učinit tak může také v případě, že hrozí škoda na majetku vyšší než 50 000 Kč. Máte-li pro případ požáru uzavřené pojištění, je možné požadovat náhradu škody u vaší pojišťovny.

www.ombudsmanprozdravi.cz

Komentáře