Koncert Reichenauer znovuobjevený představí významnou, ale málo známou osobnost barokní hudby

Reklama

Novodobé premiéry děl hudebních mistrů dob minulých patří k ozdobám kulturní sezony. Koncert Reichenauer znovuobjevený je událostí o to významnější, že vrací do centra pozornosti jednu z nejvýraznějších, ovšem dnešnímu publiku málo známých, osobností české barokní hudby. Dvanáct pěvců souboru Victoria Ensemble pod vedením sopranistky Viktorie Dugranpere společně s barokním orchestrem Musica Florea a jeho dirigentem Markem Štrynclem uvedou 13. října od 20:00 v barokním refektáři Dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze duchovní díla Antonína Reichenauera. Zazní například jeho mariánská offertoria, Litanie k nejsvětějšímu jménu Ježíšově či Rekviem.

Jde o zcela unikátní koncert – novodobou premiéru chrámových skladeb, které zněly naposledy pravděpodobně v Reichenauerově době. Z první třetiny 18. století se dochovalo velmi málo české hudby, o to větší je to radost, když dosahuje takových kvalit, jako právě ta Reichenauerova. Vybrali jsme několik jeho skladeb uložených v Českém muzeu hudby, připravili z nich edice a jsme nadšení. Všichni se moc těšíme, až zazní poprvé v krásném barokním refektáři Dominikánského kláštera u sv. Jiljí! Ke spolupráci jsme tentokrát přizvali renomovaný barokní orchestr Musica Florea pod vedením báječného Marka Štryncla, který bude celý koncert dirigovat,“ upřesňuje Viktorie Dugranpere, zakladatelka a umělecká vedoucí souboru Victoria Ensemble.

Antonín Reichenauer (1694–1730) působil v Praze na Malé Straně u hraběte Václava Morzina jako domácí skladatel. Pro potřeby morzinovské šlechtické kapely psal hudbu instrumentální (jeho instrumentální koncerty se dočkaly novodobé premiéry a záznamu v předcházejících letech). Je také autorem velkého množství duchovních děl, o nichž však dosud není známo, pro koho a pro jaké konkrétní účely byla komponována.

Reichenauer znovuobjevený je prvním ze čtyř abonentních koncertů aktuální sezony Victoria Ensemble. Další následují 22. 12. 2019, 28. 2. a 18. 6. 2020. Cenově výrazně zvýhodněná abonentka je v prodeji v síti Ticketmaster za 900 Kč (přičemž plná cena vstupného na všechny čtyři koncerty je 1 600 Kč).

Vstupenky na koncert Reichenauer znovuobjevený v ceně 450 Kč / 350 Kč je možné zakoupit on-line na https://www.ticketmaster.cz/event/perly-ceske-barokni-hudby-reichenauer-znovuobjevenu-vstupenky/22373

Koncerty G. F. Händel starozákonní

Další vítanou příležitost vychutnat si tóny barokní hudby v mistrovském podání nabízejí koncerty G. F. Händel starozákonní31. října od 19:00 v Rabasově galerii v Rakovníku a 7. listopadu od 18:00 v mladoboleslavské Galerii Pod Věží. Přední česká sopranistka Viktorie Dugranpere v doprovodu jednoho z nejlepších hráčů na barokní housle u nás Jiřího Sychy, cembalisty a varhaníka Ondřeje Bernovského zazpívá árie z vybraných oratorií velikána barokní hudby G. F. Händela, vyprávějící příběhy starozákonních postav, jako je Šalamoun, Atalja, Josef, Samson, Zuzana ad.

Viktorie Dugranpere / Victoria Ensemble

Viktorie Dugranpere vystudovala Sbormistrovství chrámové hudby na Pedf UK a Hudební vědu na Filozofické fakultě UK. Část studií strávila na pařížské Sorbonně, kde se věnovala především francouzské hudbě 16. – 18. století. Sólový klasický zpěv studovala u renomovaných českých pedagogů (Daniela Šounová, Jiří Kotouč, Pavla Zumrová). Absolvovala celou řadu kurzů staré hudby, barokního zpěvu, barokní gestiky a divadla v Čechách i zahraničí. V roce 2009 založila profesionální vokálně instrumentální soubor Victoria Ensemble, v němž působí coby umělecká vedoucí a vystupuje jako sólistka i ansámblová pěvkyně.

Soubor Victoria Ensemble se věnuje tzv. historicky poučené interpretaci staré hudby. Od svého vzniku poutá pozornost originálními programy včetně novodobých premiér a častou nevšední dramaturgií představení. „V průběhu minulých staletí se měnil hudební vkus velice rychle, obrovské množství invenčních autorů a krásné hudby zapadlo v dějinách. Jedním z našich cílů je tyto zajímavosti znovu objevovat, oživovat, připomínat. Zakládáme si na citlivém přístupu k těmto dílům, zároveň však také na jejich přínosu moderní době,“ podotýká Viktorie Dugranpere. Victoria Ensemble spolupracuje se soubory historického tance a divadla, s výtvarníky, s dalšími hudebními soubory, s orchestry a dirigenty. V různých složeních nastudoval a s úspěchem provedl řadu hudebních a hudebně dramatických programů z období renesance, baroka a klasicismu. Pravidelně se prezentuje v rámci českých i zahraničních festivalů a koncertních cyklů.

Komentáře