Rakovina je hlavní příčinou úmrtí u téměř poloviny psů

S domácími mazlíčky toho máme společného víc, než si myslíme. Rakovina je hlavní příčinou úmrtí u téměř poloviny psů

  • Stejně jako jejich majitelé i domácí mazlíčci se dožívají čím dál vyššího věku1, zároveň ale mají i sklon onemocnět chorobami, jako jsou rakovina či obezita2,3,4
  • Z nejnovějších dat získaných při zkoumání pouta mezi lidmi a zvířaty vyplývá, že domácí mazlíčci hrají nedílnou roli při zvyšování kvality života svých majitelů5
  • Celosvětová kampaň „A Unique Bond“ ukazuje, jak pozoruhodné pouto může vzniknout mezi lidmi a zvířaty a jak domácí mazlíčci dokáží poskytnout podporu během onemocnění i rekonvalescence6

 

Pouto mezi majiteli a jejich domácími mazlíčky nemá pouze fyzickou podobu, ale dle nejnovějších zjištění je ještě silnější, neboť ve stále větší míře začínáme trpět
i podobnými zdravotními problémy.

Rakovina není jen jednou z hlavních příčin úmrtí u lidí7, ale také u zvířat. Ze 47 % se jedná o hlavní příčinu úmrtí u psů, zejména pak po desátém roce věku, a z 32 % u koček.4 Stále větší obavy vzbuzuje i obezita u psů, která stejně jako u lidské populace souvisí s nesprávným stravováním a nedostatkem pohybu.4,8 Odhaduje se, že více než polovina psů a koček po celém světě trpí nadváhou nebo obezitou.9 Zvířata se v důsledku toho potýkají s podobnými zdravotními komplikacemi jako lidé, kteří trpí nadváhou, což zahrnuje i cukrovku, srdeční onemocnění a celkově sníženou kvalitu života.10,11

Podobnosti pozorujeme i v oblasti léčby. Pokud např. majitel trpí bolestí nebo záněty souvisejícími s revmatickým onemocněním, a jeho kočka, pes nebo kůň mají stejnou diagnózu, mohou užívat přípravek obsahující totožnou účinnou látku. Pacienti a kočky s hypertenzí můžou též shodně užívat přípravek obsahující stejnou účinnou látku. Společnost Boehringer Ingelheim, farmaceutická firma s jedinečným zaměřením na synergie v oblasti zdraví lidí a zvířat, vyvíjí léčivé přípravky pro obě tyto skupiny pacientů, které často obsahují stejné účinné látky.

Vzhledem k tomu, že zdraví a životní styl lidí a zvířat začíná být čím dál propojenější, provedla společnost Boehringer Ingelheim průzkum, který zkoumal, jaký dopad má pouto mezi člověkem
a zvířetem na zdravotní stav. Výzkum5 ukázal, že:

  • Přítomnost zvířete může u pacienta pomoci snížit dávky přijímaných antidepresív či sedativ.
  • Vzájemnou prospěšnost pouta mezi člověkem a zvířetem potvrzují zejména lidé, kteří se starají o nemocné děti.
  • Takové rodiny si v mnohem vyšší míře aktivně zjišťují informace o tom, jak se správně starat o své domácí mazlíčky, kupují hygienické potřeby pro zvířata a navštěvují veterináře, než je tomu u rodin, kde se zdravotní problémy nevyskytují.

 

Pouto mezi člověkem a zvířetem je prospěšné jak pro majitele, tak pro domácí mazlíčky. Toto pouto poskytuje psychickou a emocionální podporu, která dle nejnovějších zjištění zlepšuje výsledky léčby pacientů,“ říká Jean-Luc Michel, globální ředitel veterinární divize ve společnosti Boehringer Ingelheim a dodává: „V naší společnosti chápeme, jak klíčový vliv mají zvířata na naši pohodu a zdraví, včetně lidí s dlouhodobým onemocněním. Proto toto jedinečné pouto podporujeme i skrze naši práci, ve které se zaměřujeme na péči o zdraví lidí i zvířat.“

Kampaň „A Unique Bond“ (Jedinečné pouto) se zaměřuje na spojení mezi zvířaty a lidmi trpícími onemocněním.6 Ukazuje veřejnosti, jakou oporou jsou zvířata pro pacienty, kteří se nachází v těžké životní situaci, a učí se žít s takovými zdravotními problémy, jakými jsou cukrovka nebo prodělaná cévní mozková příhoda.6

Více informací o kampani naleznete na https://www.boehringer-ingelheim.cz/unique-bond/vize-hodnoty/unique-bond-pro-zdravi-lidi-zvirat.

Boehringer Ingelheim

Cílem inovativní farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim, která se orientuje na výzkum léčivých přípravků, je zlepšování zdraví lidí i zvířat. Důraz je přitom kladen na onemocnění,
u kterých doposud nebylo nalezeno uspokojivé léčebné řešení. Společnost se proto zaměřuje na vývoj inovativních léčivých přípravků, které mohou pacientům prodloužit život. V oblasti veterinární medicíny je Boehringer Ingelheim zastáncem pokročilé prevence.

Rodinná firma Boehringer Ingelheim byla založena v roce 1885 a dnes patří mezi 20 největších farmaceutických společností. Přes 50 000 zaměstnanců denně přináší hodnotu pacientům skrze inovativní práci ve třech hlavních obchodních oblastech: humánní léčivé přípravky, veterinární medicína a biofarmacie. V roce 2018 dosáhla společnost čistého obratu ve výši téměř 17,5 miliard eur. Výdaje na výzkum a vývoj přitom představovaly 18,1% z této částky, tj. 3,2 miliardy eur.

Boehringer Ingelheim jako rodinná firma plánuje v horizontu generací a dbá na dlouhodobý úspěch spíše než na krátkodobý zisk. Společnost proto využívá organického růstu z vlastních zdrojů, přičemž je zároveň otevřena novým partnerstvím a strategickým aliancím v oblasti výzkumu. Ve všem, co společnost Boehringer Ingelheim dělá, přirozeně přijímá svou odpovědnost vůči lidem a životnímu prostředí.

Boehringer Ingelheim Animal Health Business Unit

Boehringer Ingelheim je v oblasti veterinární farmacie druhou největší společností na světě s přítomností na více než 150 trzích. V roce 2018 divize veterinární medicíny společnosti Boehringer Ingelheim dosáhla čistého obratu ve výši téměř 4 miliard eur. Našich 10 000 zaměstnanců po celém světě denně intenzivně pracuje na vytváření optimálních životních podmínek pro zvířata. Upřednostňujeme prevenci před léčbou, a proto se zaměřujeme na vývoj inovativních řešení v oblastech vakcín, paraziticidů a léčivých přípravků. Pomocí širokého portfolia pokročilých preventivních zdravotnických produktů, nástrojů a služeb podporujeme naše zákazníky v péči o zdraví jejich zvířat.

Komentáře