Největší Centrum Rekonektivního léčení na světě je v ČR

Objevte netradiční formu bezdotykového energetického léčení, které je založené na návratu do našeho původního stavu rovnováhy a zdraví, díky použítí harmonických frekvencí.

Zakladatelem je americký lékař – chiropratik a celosvětová osobnost alternativní medicíny, Eric Pearl. Harmonické frekvence, na které je jednoduché se naladit a ty samy najdou místo, kde mají působit. Kontakt s frekvencemi Rekonektivního léčení umožní organismu vzpomenout si, že tuto rovnováhu zná i tělo. Touto vzpomínkou se pak tělo jednoduše řečeno znovunastartuje a začne se dávat dohromady to, co v rovnováze není. „Možná jsem se příliš dlouho zabývali tím, v čem jsme rozdílní a možná je čas začít hledat to, v čem jsme stejní,“ říká zakladatel metody, Eric Pearl.

V nově otevřeném pražském Centru pro Rekonektivní léčení pracuje 25 vyškolených praktiků, kteří absolvovali školení přímo u zakladatele této metody, Erica Pearla. „V minulém roce jsem si řekl, že by bylo dobré postavit moderní místo, které může sdružovat více praktiků a ukázat tuto metodu lidem v duchu metody, která má své místo ve 21. století a nejedná se o nějaké spirituální šamanství z dávnověku. Proto jsme se s praktiky dohodli a společně do Centra zainvestovali,“ vysvětluje důvod vzniku centra jeden z jeho zakladatelů, Vladimír Ekart.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“7944″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“300″}}]]

Eric Pearl

Rekonektivní léčení je vědecky potvrzeno a zdokumentováno ve více než tuctu mezinárodních studií. Když léčivé frekvence působí na energii v našem těle, naše tělo vysílá a vibruje na vyšší úrovni světla. Bylo prokázáno, že restrukturalizuje naši DNA, což vede k emisi měřitelné vyšší úrovně bio-fotonického světla. Emeritní profesor Stanfordské univerzity Dr. William Tiller říká, že informace přenášené prostřednictvím léčivých frekvencí vytvářejí soudržnost a pořádek. Jinými slovy, vytvářejí větší harmonii a rovnováhu v našem těle.

Klienti většinou absolvují 3 – 4 sezení v rozmezí týdne až 10 dnů, potom se proces Rekonektivního léčení nechává působit, je to však vždy individuální. Léčení se netýká pouze problémů ve fyzické rovině, ale pomocí této techniky je možné napravit nerovnováhu i v oblast mentální, emocionální a duchovní. Klient může v rámci této metody projít dvěma procesy. Jedním je již zmiňované Rekonektivní léčení, které je jednorázovým naladěním na frekvence, které vytvářejí rovnováhu a harmonizují věci v našem těle i v naší mysli. Druhým je The Reconnection – Znovunapojení, který je komplexním procesem, jenž se dělá jen jednou za život a dojde zde k procesu, který nás začne velmi rozsáhlým způsobem vracet na naší nejvíce harmonickou cestu. „Je to propojení našeho systému energetických drah s energetickými drahami v prostoru kolem nás. Toto propojení je trvalé a pracuje s námi v podstatě celý život. Pro většinu lidí je to velký evoluční skok ve vývoji dopředu. Na tento proces chodí většinou lidé, kteří se zajímají o rozvoj svého osobního potenciálu nebo si chtějí dát celý svůj život účinným způsobem dohromady.“ vysvětluje možnosti této metody praktik Vladimír Ekart.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“7945″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“326″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Naučte se základy rekonektivního léčení
Pokud Vás tato technika zajímá, můžete si ji vyzkoušet na semináři, který se uskuteční 24. – 28. 6. 2016 pod přímým vedením zakladatele této metody, Erica Pearla. Vyzkoušejte si na vlastní kůži, jak komunikovat s rozšířeným vědomím prostřednictvím frekvencí rekonektivního léčení. Dozvíte se, jak identifikovat, následovat, připojit se a komunikovat s tímto všezahrnujícím spektrem energie, světla a informací. Znovu se propojte se svou pravou podstatou, vlastním vývojem a skutečnými schopnostmi. Tento poutavý seminář vás seznámí s podstatou rekonektivního léčení, novou rozvinutou úrovní zdraví, rovnováhy a lidského potenciálu, která nevyžaduje žádné techniky nebo rituály.

HLAVNÍ BODY PROGRAMU:
– Objevíte plné spektrum rekonektivního léčení, které vás obklopuje
– Naučíte se přistupovat k frekvencím rekonektivního léčení
– Osvojíte si metody bezkontaktního léčení druhých a léčení sebe sama
– Prozkoumáte svůj vlastní smysl pro uvědomění/vědomí
– Naučíte se praktikovat principy rekonektivního léčení v každodenním životě
– Získáte další informace o rekonektivním léčení, filosofii a průzkumech na toto téma
– Pod přímým vedením Dr. Erica Pearla a mezinárodního týmu lektorů rekonektivního léčení budete celý víkend pracovat s ostatními účastníky a dozvíte se řadu způsobů, jak objevit a seznámit se s různými aspekty rekonektivního léčení.
– Pokud jste nováček, zjistíte, jak jednoduše pracovat s tímto novým a rozšířeným kontinuem frekvencí rekonektivního léčení. Pokud jste zkušený praktik, objevíte myšlenkový skok, který jste hledali.

Více informací na: www.eric-pearl.cz, www.humanconnection.cz

Komentáře