Bojujte o titul Prima hrdina s Dětmi na startu

Vytahněte děti od počítačů do tělocvičen s pokračujícím projektem…

Tisíce dětí po celé České republice si za 5 let existence projektu Děti na startu oblíbily pohyb. „Chceme dodat dětem radost z pohybu bez stresu z výkonů. Cvičí tady spolu děti více i méně pohybově nadané, štíhlé i s nadváhou, z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev, ale všechny s nadšením,“ říká Jana Bízková z projektu Děti na startu, která nyní se svými kolegy bojuje o titul Prima hrdina.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“17225″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“346″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Projekt Prima hrdina podporuje nápady sociálně smýšlejících podnikatelů, kteří chtějí děti motivovat k aktivnímu trávení volného času, namísto pasivního sezení u počítače či tabletu. Stejný cíl mají i vedoucí Dětí na startu, kteří budují síť středisek po celé republice, kde speciálně vyškolení trenéři vedou děti k lásce k pohybu, zdravé stravě i životnímu stylu.

„V České republice jsou místa, například v Ústeckém kraji, kde se podle aktuálního průzkumu až polovina dětí nemůže věnovat mimoškolnímu sportování ze sociálních důvodů, protože rodiče nemají na sportovní aktivity finanční prostředky. Dalším důvodem, proč děti nesportují, a který platí také celorepublikově, je často i jejich strach z toho, že nebudou „dost dobré“. To všechno se naším projektem snažíme změnit,“ říká Jana Bízková z projektu Děti na startu s tím, že doufá, že se jim podaří v Prima hrdinovi zvítězit.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“17230″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“399″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Prima hrdina je nový projekt televize Prima a nadace Reach For Change. Podstatou je hledání inovativního nápadu, který pomůže dětem trávit více volného času aktivním způsobem. Nejlepší nápad bude vybrán v únoru a obdrží grant v hodnotě 750 tisíc Kč. Vedle finanční podpory získá i know-how k projektu, který se může rozšířit i do dalších zemí.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“17229″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“295″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

„Na začátku bylo 33 projektů. My jsme postoupili mezi tři nejlepší, kterým televize FTV Prima natočí reklamní spot, a nyní prosíme veřejnost o podporu při hlasování. Sport by měl být přece přístupný pro všechny děti bez rozdílu a my potřebujeme finanční podporu, abychom mohli dát šanci zapojit se do sportování i dětem z vyloučených lokalit a ze sociálně slabších rodin,“ dodává Jana Bízková a připomíná, že veřejné hlasování proběhne v únoru.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“17226″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“300″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Děti na startu cvičí pro radost, ne pro výkony
Podstatou celorepublikového projektu Děti na startu, který zaštiťuje Ministerstvo školství, je dodat dětem radost z pohybu bez stresu z výkonů. Cílem projektu je umožnit sportovat všem dětem bez ohledu na sociální postavení rodičů, rasu, národnost, a tím stmelit dětský kolektiv a umožnit dětem společně se rozvíjet. Cvičí tady spolu více i méně pohybově nadané, bez ohledu na jakýkoliv handicap, štíhlé i s nadváhou, ale všechny s nadšením.

V současné době probíhají kurzy ve více než 150 střediscích a jejich podstatou je všeobecná sportovní příprava dětí, aby získaly obratnost, rychlost a sílu. Naučí se ovládat své tělo, správně běhat, dělat kotoul, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv sportovní činnost a jež přitom dnešní děti podle odborníků velmi často neovládají.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“17228″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“228″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Děti cvičí ve skupinách dle věku, aktuálních pohybových schopností a dovedností. Každá skupina se pod vedením vlastního trenéra věnuje zdokonalování v jiné činnosti. Rozvíjejí tak své pohybové schopnosti, dostane se jim základů gymnastiky, atletiky i míčových her. Trenéři přitom myslí i na to, aby nedocházelo ke snižování sebevědomí dětí a frustraci z neúspěchu a prohry. V hodinách je pozitivně motivují a záměrně potlačují prvky vzájemného soutěžení.

V rámci pětiměsíčního tréninkového bloku se uskuteční 20 lekcí (1x týdně 60 minut). V ideálním případě by dítě mělo absolvovat šest bloků během 3 let (od 4 do 9 let věku). Děti na startu myslí i na starší děti od 10 do 15 let ve své nadstavbě Sport-Mánie. Ve spolupráci s trenérem či samy mohou vytvářet cvičební lekce, které je budou bavit. „Chceme je naučit něčemu jinému, než vysedávání na lavičkách v parku nebo na autobusových zastávkách, chceme je naučit samostatně vyhledávat sportovní aktivitu jako využití volného času. Rádi bychom viděli maximálně využívaná sportoviště, která mnohdy zejí prázdnotou, protože dětem chybí trenér, nebo není na zaplacení sportoviště,“ uzavírá Jana Bízková.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“17227″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“339″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Komentáře