Inovativní náborová kampaň „Jdi za svým snem“ v obchodních centrech

Reklama

Centra Chodov a Černý Most společně s neziskovou organizací Yourchance o.p.s. se již druhým rokem snaží změnit tradiční pohled na nábor zaměstnanců. S ohledem na složitou situaci na trhu práce realizují projekt s názvem „Jdi za svým snem“, díky kterému se v Centru Chodov uskutečnilo 138 a v Centru Černý Most 66 pracovních pohovorů během jednoho odpoledne. Zásadou je mimo jiné osobní přístup ke každému uchazeči.

Při hledání vhodných uchazečů z řad dnešní generace se mnoho zaměstnavatelů potýká s pracovní morálkou potenciálních kolegů a z toho vyplývající fluktuací. „Většina našich nájemců se při zaměstnávání čerstvě dospělých setkává s nepříjemným trendem. Jejich přístup k práci se v porovnání s předchozími generacemi diametrálně liší. Zástupci generace Z jsou aktivními uživateli sociálních sítí, a tak například vyžadují možnost používání mobilního telefonu na pracovišti. Zároveň mají problém přinášet jakoukoliv oběť. Naše požadavky se tedy neslučují s jejich očekáváním, a proto dochází k velké fluktuaci. Z tohoto důvodu plánujeme tento projekt realizovat i příští rok, neboť ho opravdu považujeme za důležitý a smysluplný,“ říká Marcela Hrdličková, ředitelka Centra Chodov a Centra Černý Most.

Obě centra se navzdory zvyklostem rozhodla svým nájemníkům pomoci získat na trhu práce nové, kvalitní zaměstnance, a to prostřednictvím projektu „Jdi za svým snem“. Spolupracují na něm s organizací Yourchance o.p.s. věnující se mimo jiné integraci mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy a výuce finanční gramotnosti.

Projekt byl spuštěn na sociálních sítích Centra Chodov, Centra Černý Most a organizace Yourchance o.p.s. a prostřednictvím e-mailu se do něj mohl zaregistrovat každý ve věku 15–30 let. Obsahoval řadu odborných školení v hodnotě 20 000 Kč na jednoho uchazeče. Ta se zaměřovala na rozvoj pracovních návyků a dovedností, mj. jak se chovat na pracovním pohovoru, a také odborný kurz finanční gramotnosti. Důležitým prvkem celého projektu byl pro každého z uchazečů osobní mentor z řad zkušených zaměstnanců vedení nákupních center a odborníků z organizace Yourchance o.p.s., který jim mohl předat svoje znalosti.

Během dne pohovorů v Centru Chodov se uskutečnilo 102 plánovaných a 36 spontánně iniciovaných setkání mezi jednotlivými uchazeči a zástupci 34 nájemců. V Centru Černý Most se poté podařilo realizovat 66 pohovorů. Často se jednalo o lidi znevýhodněné na trhu práce – ženy na mateřské dovolené či po ní, děti z dětských domovů, absolventy apod. „Těmto lidem jsou naši nájemci ochotni vyjít vstříc: nabízejí jim např. částečné úvazky,“ vysvětluje Marcela Hrdličková.

Zdroj: www.urw.com

Komentáře