Lesní družiny na vzestupu

Děti milují učení v přírodě, proto vznikají lesní družiny a lesní školky.

V České republice dnes podle Asociace lesních mateřských škol funguje zhruba 160 lesních školek. Ty se od klasického předškolního vzdělávání odlišují zejména tím, že děti tráví čas mimo školní budovu, v přírodě. Ze zákona navíc podléhají tyto školky jiným pravidlům. Koncepce pobytu v přírodě v současnosti proniká i na běžné základní školy, které nabízejí speciální programy či lesní družiny.

Klíčovým znakem lesní mateřské školy je vzdělávání dětí v přírodě, nejčastěji v lese, a to za každého počasí. Zázemí pro děti neposkytuje zděná budova jako v běžné mateřské škole, místo k odpočinku nabízejí jurty, dřevěné chatky či maringotky. Novela školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání sice umožnila lesním školkám zápis do rejstříku škol a školských zařízení, oproti běžným mateřským školám však podléhají odlišným pravidlům.

„Na rozdíl od ostatních mateřských škol zapsaných v rejstříku budou moci lesní mateřské školy poskytovat vzdělávání nejdéle 9 hodin denně a nebudou smět mít internátní provoz. Co se týče úpravy počtu dětí, třída lesní mateřské školy bude mít nejméně 15 dětí,” uvedla Jarmila Balážová, mluvčí ministerstva školství. Novela dále stanovuje, že ve třídě lesní školky bude přítomen současně s učitelem mateřské školy i nepedagogický pracovník, aby byl zajištěn náležitý dohled nad dětmi a jejich bezpečností a ochranou zdraví.

Ačkoliv se jedná o alternativní formu vzdělávání, žáci podle pedagogů nemívají problém přirozeně přejít na běžnou základní školu. „Učitelé si u nich pochvalují jejich samostatnost, nebojácnost, schopnost komunikace, umění samostatně řešit problémy. Nemají žádný znatelný handicap oproti dětem z běžných MŠ, snad jen menší trpělivost vydržet dlouhodobě sedět v klidu na místě,“ vysvětlil Dan Pikálek, ředitel pražské lesní školky Lesnění, jež funguje jako dětský klub pod Spolkem Kuskoles.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“18424″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

V alternativním přístupu ke školství mnozí rodiče podporují své děti i na dalších stupních vzdělávání. „Odhadem k nám nastupuje zhruba čtvrtina až 30 % dětí z lesních mateřských škol,“ řekla Andrea Vedralová ze vzdělávací společnosti School My Project, podle jejíž vzdělávací koncepce v současné době funguje školka, základní škola a gymnázium v Sokolově a rovněž základní škola v Praze. Tento trend potvrzují i samotné lesní mateřské školky. „Rozhodně více než tři čtvrtiny našich dětí odcházejí do alternativních škol,“ dodal Dan Pikálek.

O tom, že vzdělávání dětí v přírodě je v současné době populární, svědčí i fakt, že některé základní školy běžného typu vytvářejí pro děti speciální programy podporující blízký kontakt s přírodou. Žáci tak mají po vyučování možnost navštěvovat například lesní družinu. „Naše lesní družina je postavená na tom, že děti odpolední čas trávený ještě ve škole využijí k pobytu na vzduchu, a ne zavřené v budově. Je to jasně vymezený časový úsek, kdy rodiče vědí, že děti nejsou k vyzvednutí, protože jsou v terénu. V průběhu celého roku si užívají hry v přírodě, chodí do nedalekého lesa, kde se seznamují s přírodou, povídají si o ní, vytvářejí výrobky z přírodnin a prostřednictvím pokusů přírodu dále zkoumají,“ popsala Šárka Boldišová ze základní školy Škola Můj Projekt – základní škola Praha.

O společnosti School My Project
Vzdělávací společnost School My Project se svou koncepcí Škola Můj Projekt představuje alternativu klasického vzdělávacího systému s tradicí již od roku 1999. Při tvorbě vzdělávací koncepce se společnost inspirovala tím, co v zahraničí funguje a v Česku chybí, jako je integrace vyučovacích předmětů do tematických celků, mapy rozvoje klíčových kompetencí žáků, nástroj k rozvoji pedagogických kompetencí učitele či výuka v projektech. Své hodnoty – nezbytné dlouhodobé efektivní plánování, systematičnost a zaměření na kvalitu – vzdělávací společnost předává a pomáhá rozvíjet metodickou podporou a vzděláváním pedagogů. School My Project v současné době zastřešuje školku, základní školu a gymnázium Mánesova v Sokolově a základní školu v Praze – Jižním Městě. S dalšími zařízeními jedná o spolupráci.

Komentáře