Odměna za doporučení zájemce o práci – jaká je rozšířenost referenčního bonusu u nás a na Slovensku?

Reklama

Získat na současném napjatém pracovním trhu relevantní uchazeče o práci není jednoduché. Jednou z možností je nabídka referenčních bonusů – tedy nejčastěji finančních prémií pro zaměstnance, který na volné pracovní místo ve firmě doporučí svého známého. Pracovní portály Profesia.cz a Profesia.sk, které kontinuálně mapují zaměstnanecké benefity, tentokrát svou pozornost zaměřily na rozšířenost referenčního benefitu v České republice a na Slovensku.

Každý zaměstnanec má svůj okruh známých, v němž je třeba někdo, kdo se výborně hodí na specializovanou pozici, na kterou sháníte pracovníka ve své firmě; anebo o někom takovém alespoň slyšel. Firmy, které takto chytře využívají sociální kontakty svých zaměstnanců, tak získávají možnost oslovit i lidi, kteří by se o dané nabídce z klasické inzerce nedozvěděli.

Ke kariérní změně motivují často přátelé a známí
Neformální a nenucená přátelská komunikace může potenciálnímu uchazeči o práci dát mnoho informací o chodu firmy i konkrétní pracovní náplni. A tyto informace často přivedou na pohovor uchazeče, kteří o změně práce původně ani neuvažovali. Referenční bonus pak odměňuje to, že se takovýto uchazeč „na doporučení“ stane plnohodnotnou posilou a zůstane ve firmě déle, například více než rok.

A teď už konkrétní data z průzkumu: referenční bonus, tedy odměnu za doporučení nového zaměstnance, deklaruje jako benefit v České republice 11,8 % zaměstnanců, na Slovensku o málo méně – 10,4 %. Celkově jsou referenční programy více rozšířené v hlavních městech, kde působí i více centrál firem se specializovanými požadavky na zaměstnance. Například v Bratislavě je tento benefit dostupný pro téměř 14 % a v Praze pro necelých 13 % zaměstnanců.

„Nejintenzivněji se referenční programy využívají v oblasti s dlouhodobým chronickým nedostatkem odborníků, zejména v IT. Referenční bonus v odpovědích deklaruje až pětina zaměstnanců z tohoto oboru,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. „Dalšími sektory, kde je referenční bonus častější, jsou finance, průmyslová výroba, doprava a logistika.“

Referenční bonus nabízejí hlavně zahraniční firmy
Tento typ bonusu přinesly v našich končinách do praxe zejména soukromé zahraniční společnosti. Ty i díky zkušenostem z jiných trhů dříve akcentovaly, že lidé jsou kapitál a že je třeba nepodceňovat sociální vztahy zaměstnanců.

V České republice deklaruje referenční bonus 24 % lidí, kteří pracují pro zahraniční firmy, na Slovensku to je 21 %. Odměnou za úspěšnou referenci bývá v zahraničních firmách nejčastěji finanční příspěvek, který může dosahovat až sumy několika měsíčních platů. Některé firmy mají odměny odstupňované i podle náročnosti obsazované pozice. Někde se potkáme i s poskytováním dalších výhod: například dnů volna navíc nebo poukázek na různé typy zboží a služeb.

Referenční bonus se vyplácí
I když odměny za doporučení nového zaměstnance jsou štědré, v konečném důsledku poskytování referenčního bonusu firmě šetří nemalé prostředky za náborové procesy. Referenční programy jsou pro firmy i vhodnou formou pro vytváření zaměstnanecké komunity. Tím, že lidé doporučí kvalitního uchazeče, vstupuje do celého procesu jejich osobní angažovanost. Také většinou nedoporučí člověka, o jehož odborných nebo lidských kvalitách pochybují.

„Práci s referencemi umožňuje i HR nástroj Mark. Personalisté mohou jednoduše označit lidi ve výběrovém procesu nálepkou „Referral“, anebo vygenerovat interní reakční link, přes který mohou zaměstnanci posílat tipy na vhodné kandidáty,“ uvádí k tomuto nástroji Michal Novák. „O otevřených pracovních pozicích jsou díky němu v rámci interní komunikace zaměstnanci informovaní kontinuálně a referenční program má jasně nastavená pravidla.“

Zdroj: Profesia.cz

Komentáře