Průzkum: Proč se v MHD se všichni dívají jen do mobilů?

Reklama

Doba, kdy lidé v městské hromadné dopravě četli noviny či knihu, je dávno pryč. Dnes patří tyto dopravní prostředky mobilním telefonům. Nejnovější průzkum společnosti Sazka odhalil, proč všichni lidé koukají v MHD na displeje svých telefonů a co na nich během cesty dělají. Na prvním místě překvapivě nejsou sociální sítě ani hraní her. Nejčastěji využívají lidé mobilní telefon ke komunikaci s blízkými (80,7 %), k brouzdání na internetu (65,4 %) a ke čtení na zpravodajských serverech (59,1 %). Naopak novinkou je nákup a stírání e-losů (10,8 %).

Průzkum týkající se používání mobilního telefonu v MHD si zadala společnost Sazka. „Používání mobilních zařízení v MHD je dnes téměř samozřejmostí. Chtěli jsme zjistit, jak přesně je lidé v MHD využívají a čemu se během cesty věnují,“ říká Jan Schmiedhammer, ředitel divize SAZKAmobil.

Při cestě v MHD je mobilní telefon tím, co lidé drží v ruce nejčastěji. Uvedlo to 52 % dotázaných. Jen 10,3 % má místo toho noviny či časopis a pouhých 6,1 % knihu. Mnozí lidé už si tohoto masového trendu všimli. Stačí se rozhlédnout na zastávce, v autobusu či v tramvaji. Všude jsou vidět jen sklopené obličeje osvícené malými displeji telefonů. Lidé si spolu nepovídají, jako by o sobě vzájemně ani nevěděli. Psychologové se ale tomuto novému trendu příliš nediví.

„Jízda hromadnou dopravou, například při cestě z práce, představuje čas, který mají cestující jen pro sebe. A neplatí to pouze pro ty, kdo jsou zatíženi rodinnými povinnostmi. Taková jízda je předělovým časem, který cestujícím umožňuje přepnout se z pracovního do soukromého nastavení. Chytrý telefon pak může sloužit jako vhodný nástroj k tomu tento čas pro sebe využít k získávání novinek, ke vzdělávání, k odpočinku, ke komunikaci,“ říká Mgr. Vít Gabrhel, psycholog a analytik z Centra dopravního výzkumu.

Samotným cestujícím to však paradoxně již tak samozřejmé nepřijde. Fakt, že se v MHD všichni dívají jen do mobilních telefonů, považuje za normální pouze 29,7 % dotázaných. Velice se to však liší dle věku. U mladých lidí (18–26 let) to za normální považuje více než polovina (51,1 %), naopak u lidí ve věku 54 až 65 let je to pouze 16,7 %.

Každému třetímu (33 %) to naopak přijde divné a čtvrtině dotázaných (24,6 %) se to vyloženě nelíbí. Lidé by podle nich spolu měli více mluvit. Každý desátý (9,5 %) to považuje za vtipné. Zvyk lidí, držet v MHD v ruce telefon, došel tak daleko, že 20 % lidí je dokonce nervózní, pokud cestují MHD a mobil u sebe nemají. Týká se to více žen než mužů.

Škála aktivit, ke kterým lidé mobilní telefon v MHD využívají, je poměrně široká. Komunikace s rodinou a známými je nejčastěji uváděná činnost, ale platí to zejména pro ženy. 23,8 % z nich ji uvedlo jako velmi častou, dalších 27 % jako častou. U mužů je to výrazně méně. Velmi často uvedlo pouze 12,3 % a často 20,2 % mužů.

Ženy také častěji, než muži prochází sociální sítě. Velmi časté je to u 18,5 % žen a pouze u 10,5 % mužů. Velké rozdíly jsou zde samozřejmě i dle věku. Velmi časté je to u 37,5 % mladých lidí
(18–26 let), zatímco u těch starších tato hodnota velmi rychle klesá. U lidí ve věku 36 až 44 let je to již pouze 8,1 % a u nejstarší zkoumané skupiny (54–65 let) pouze 2,2 %. Muži zas naopak častěji, než ženy využijí mobilní telefon k zakoupení a setření elektronického losu, což je jeden z novějších způsobů, jak si zpříjemnit dlouhou chvíli prostřednictvím mobilního telefonu. Jako velmi častou nebo častou aktivitu to uvádí 5,4 % mužů, ale pouze 2 % žen. „E-losy jsou u nás stále ještě novinkou. Lidé znají spíše klasické papírové losy. V MHD často hledají nějakou zábavnou činnost, která jim cestu zpříjemní. S e-losem si mohou užít chvilku zábavy i napětí. Navíc pokud vyhrají, tak si mohou splnit nějaký svůj sen,“ komentuje tento trend Václav Friedmann, ředitel komunikace společnosti Sazka.

Průzkum společnosti Sazka byl zrealizován v červnu 2018 na vzorku 525 osob v rámci Ipsos CASI panelu provozovaného společností IPSOS, s.r.o. Jedná se o reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18 až 65 let.

Zdroj: Sazka

Komentáře