Rozhovor na téma: Finanční nouze a naše psychika

Reklama

1) Jaká je vize pro lidi, kteří jsou ve finanční nouzi
Je to především vize v jejich hlavě, kterou si na vědomé úrovni neuvědomujeme. V mozku vznikají ucelené bloky, které vznikají jako důsledek vlastní sebelásky k sobě samým, k vlastní hodnotě – kolik si vážím sebe sama, kolik si zasloužím nebo kolik si mohu dovolit. Vždy se jedná o převzaté vzorce, tvoření myšlenek z původní rodiny, které máme zažité a věříme jejich pravdivosti – tvoříme vize.

Vždyť rodiče přeci vždy nejlépe vědí co je „správné a co není“. A tak vznikají bloky typu „bez práce nejsou koláče děvče“ a proto musím hodně moc dřít,„zadarmo ani kuře nehrabe chlapče“ a tak nic co bychom  mohli přijmout zadarmo nepřijmeme, protože přichází varovný prst – „pozor něco je divné v nepořádku“ a nebo přijmeme a hned máme v sobě pocit viny dlužníka. Tak neustále běží kolotoč  proč nemohu mít peníze a hledání viníka kdo za to může.

2) Jak mají lidé pracovat se svými myšlenkami, aby se netrápili. Znám případy sebevražd a někdy je to i o malé částce.
Zde je právě základ všeho pochopení. Pokud dokážeme v hlavě vytvořit sled pozitivních myšlenek, které nás dokáží povzbudit a vnuknou nám pocit, že vždy je spousta řešení. Uvědomit si, že jen teď je zrovna nevidím, neboť jsem v tlaku a nátlaku. A to vytváří obrovské fyzické napětí, energetickou vyčerpanost a blokaci. Vždy je to o zastavení se, zklidnění těla, emocí a mysli a teprve potom nám vyvstanou možnosti řešení. Jakmile se naše myšlenky dostanou do „bludného kruhu“ a neustále se točí v hlavě dokola, tak tento stav u nás vyvolává popsané pocity bezmocnosti, úzkosti a neřešitelnosti daného problému a to po delší čas pak už jen opravdu stačí malý krůček k „ Vyřešení“ a tou je i bohužel smrt.

3) Když je to tak jednoduché, proč jsou jedni chudí a druhý bohatí?
Zajímavá otázka. Vždy se vše točí kolem naší sebe – hodnoty a zvědomování si našich zažitých vzorců z rodiny, které nám už neslouží nebo nejsou naše, ale jsou pouze převzaté a přesto je dokola neustále používáme. Pokud se dokážeme v našem životě zastavit a začneme analyzovat počátek toho kdy jsme začali mít první finanční problémy a čeho se týkali tak dokážeme spoustu věcí sami rozklíčovat a uvědomíme si co v dané situaci bylo špatně, jak jsme se cítily ( první projev nesouladu, že je něco v nepořádku ). Teprve pak můžeme začít dělat změny, tvořit a mít i větší finanční hojnost. Pokud po mě chcete nějaký zaručený tip, tak ten opravdu neznám, možná jen z pohádky kouzelnou hůlkou mávnout a vše špatné je pryč.

4) Finanční nedostatek a psychika lidí.
Pro každého jedince je výše finančního nedostatku různá. Pro jednoho je měsíční výdělek 15 000,00 kč – 20 000,00 kč málo pro jiného dostatek. Záleží na představě každého z nás co je finanční dostatek. Pokud každý měsíc mám strach abych poplatil složenky a zůstalo mi alespoň něco na obživu, tak samozřejmě se v těle vyvíjí obrovský tlak, strach o přežití , uživení rodiny, dětí aj .Jsou to všechno nesmírně stresující faktory, které nás blokují .

Dnešní doba je především o hmotném světě o porovnávání co mám a co mají druzí. Co všechno potřebuji a pak teprve budu moci být šťastný. Ale je tomu opravdu tak? Je to  opravdové štěstí? Jedno vím s určitostí, pokud máme dostatek peněz a můžeme si udělat radost sami pro sebe, tak dokážeme i jiné stresující situace zvládat snadněji a s lehkostí a pak přichází i pocit kdy si dokážeme více všímat i zdánlivě jen maličkostí, které nás obklopují.

Komentáře