Rozpaky z občanské společnosti aneb 25 let práce Nadace rozvoje občanské společnosti

Reklama

Občanská společnost je prostorem, ve kterém lidé společně vyjadřují a realizují své postoje a zájmy. Má se za to, že formalizované soukromoprávní neziskové organizace jsou součástí tohoto prostoru. Nicméně není to tak jednoduché. Čím dál, tím častěji vyvstává řada otázek.

Neztrácí společná iniciativa lidí, která se formalizuje, profesionalizuje a využívá finanční zdroje státu, vlastnosti občanské společnosti a nestává se „firmou“ svého druhu? Nemají peníze, které nutí části občanské společnosti využít příležitosti, změnit se, profesionalizovat se, vliv na destrukci étosu občanské společnosti? Nenutí příležitostné zdroje, aby takové organizace přizpůsobovaly svoje poslání vlastní finanční udržitelnosti?

Jsou aktuální projevy vůle občanské společnosti k participaci na věcech veřejných pouze vzneseným nárokem na podíl na politické moci bez definované odpovědnosti? Je výrazem takových snah například i požadavek na používání nástrojů přímé demokracie (přímá volba prezidenta, referenda, petice apod.)? Jaký mají důvod takové snahy? Je to nedůvěra v ty, kterým občané předali část svých práv proto, aby je zastupovali? Má ještě občanská společnost vůli nespoléhat na jen státní moc, na kterou vznáší své požadavky, ale naopak realizovat aktivity, které považuje za potřebné, bez ohledu na stát, a to na svoji odpovědnost a ve své režii?

Pokud ano, zdá se, že současná občanská společnost se opravdu autenticky a s velkým zaujetím angažuje především v oblastech, které souvisí se životním stylem. Velký vliv na to mají možnosti sociálních internetových sítí. At už jde o komunitní život, kultura, sport, vyznávání a prosazování různých životních alternativ (ve stravování, při péči o děti, zdraví aj.), ochrana spotřebitelů, svépomocné aktivity – to vše se zdá být posláním soudobé a skutečné občanské společnosti, a to věrohodněji než angažmá různých skupin v jiných oblastech s větším étosem a přesahem.

Je tomu tak?

Seminář bude rozdělen do dvou bloků, pracovně nazvaných:
Občanská společnost a moc
Občanská společnost a peníze

25. května 2018, 10:00 – 16:00 hodin, Vila Čerych, Česká Skalice
Nadace rozvoje občanské společnosti, 2018

Moderuje:  Jan Jirák, člen správní rady NROS
10:00 – 10:10      Hana Šilhánová, ředitelka NROS, zahájení
10:10 – 10:20      Josef Alan, sociolog, člen správní Rady NROS, úvodem

10:20 – 12:30
Bok 1:   Občanská společnost a moc
• Michael Kocáb, hudebník a bývalý ministr pro lidská práva
• Pavol Frič, FSV UK, vysokoškolský pedagog
• Tomáš Petrů, ředitel Labka, Ostrava
• Vladimír Hyánek, Centrum pro výzkum neziskové sektoru, vysokoškolský pedagog

12:30 – 13:30 oběd

13:30 – 16:00
Bok 2:   Občanská společnost a peníze
• Jan Hartl, předseda správní rady STEM
• Jan Štern, scénárista a producent
• Jolana Turnerová, ředitelka Spiralis
• Daniela Brůhová, novinářka, Český rozhlas
• Marek Šedivý, prezident AVPO

Po každém vystoupení v průběhu celého dne bude diskuse.

16: 00 – 16:30
Shrnutí, závěr
Jan Jirák, člen správní rady NROS
Hana Šilhánová, ředitelka NROS

Od 17 hodin následuje slavnostní večer věnovaný udílení Ceny Ladislava Čerycha, na který si Vás dovolujeme srdečně pozvat.

V 18 hodin vernisáž výstavy obrazů Miroslava Šaška

Ve 20:00 je pro vystupující i účastníky zajištěn odjezd do Prahy.

Vaše

Nadace rozvoje občanské společnosti

Komentáře