Společnost Déhora slaví první narozeniny v České republice

Reklama

Mezinárodní poradenská skupina Déhora otevřela před rokem českou pobočku a stala se tak prvním a jediným poradcem v oblasti plánování pracovní síly na tuzemském trhu

V současné situaci na trhu práce by se tuzemské firmy měly víc zabývat tím, co ovlivňuje lidský výkon, jaký dopad má pracovní prostředí na zdraví, a snažit se tomu přizpůsobit množství a charakter práce. Délka a rozložení pracovní doby má totiž velký vliv na zdraví a produktivitu zaměstnanců. Nizozemská společnost Déhora proto radí českým firmám, jak plánovat pracovní dobu a směny právě s ohledem na zdraví a výkon zaměstnanců, a jak skloubit lidský biorytmus se směnným provozem.

Díky 30 letům praxe a zkušenostem z provádění výzkumů a analýz v rámci společností svých klientů, spolupráce s vědecko-výzkumnými institucemi a týmem odborníků ze všech oborů, dokáže Déhora nalézt u firem se směnným provozem optimální řešení v rozložení a přidělování práce zaměstnancům nebo pomoct se zaváděním speciálních softwarových nástrojů.

„Vzhledem k tomu, že se Česká republika v současné době potýká s nedostatkem pracovních sil a společnosti hledají způsoby, jak si udržet své zaměstnance, vidíme v expanzi na český trh velkou příležitost. Jsme rádi, že můžeme právě zde využít naše znalosti a podílet se nejen na zvýšení efektivity podnikání tuzemských firem, ale i na zvýšení spokojenosti zaměstnanců,“ říká Nunzio Totaro, ředitel českého zastoupení společnosti Déhora.

Kromě analýzy toku práce, přizpůsobování pracovního výkonu a tomu odpovídajících pracovních podmínek, nabízí Déhora pomoc i s náborem a výběrem plánovačů nebo dočasné umístění vlastních expertů. Do jejího portfolia služeb patří ale také poradenství, školení zaměstnanců odpovědných za plánování pracovní síly, provádění výzkumů a analýz.

„ČR v práci na směny zaujímá mezi zeměmi EU jedno z předních míst, avšak oproti jiným evropským státům u nás stále převládá zastaralý a neefektivní 12hodinový směnný provoz. Nejen takové pracovní nasazení, ale i např. nevhodný směnový model způsobuje u zaměstnanců narušení biorytmu, stres, nemoci, trvalou nespokojenost a společnosti se pak potýkají s vysokou fluktuací, zbytečnými náklady a sníženou produktivitou. Právě těmto firmám můžeme díky našim poznatkům dokázat, že lze najít řadu flexibilních řešení, která jim zajistí spokojené a kvalitní zaměstnance,“ dodává Roman Urban, Senior konzultant Déhory v České republice.

Déhora letos oslaví první výročí působení na českém trhu. V uplynulém roce uzavřela v České republice řadu obchodních partnerství a prokázala tak své letité zkušenosti i na tuzemském trhu.

O společnosti Déhora
Mezinárodní poradenská skupina Déhora je největší evropská společnost zabývající se plánováním a řízením pracovních sil ve společnostech se směnným režimem. Již od roku 1987 nabízí odborné znalosti organizacím ve všech sektorech ekonomiky a podílí se tak na zvyšování efektivity jejich podnikání. Díky praktickým zkušenostem z prostředí firem i rozsáhlým výzkumům a analýzám, které provádí, dokáže poskytnout klientům komplexní služby z oblasti plánování práce a lidského kapitálu včetně poradenství, školení a zavádění softwarových řešení. V současné době má Déhora pobočky v Nizozemsku, Belgii, Polsku a v České republice a pomáhá stovkám společností po celé Evropě téměř v každém odvětví od výroby a zpracovatelského průmyslu přes zdravotnictví, služby, logistiku až po státní správu. Mezi její významné klienty patří například firmy British American Tobaco, Audi, Nestlé, Siemens, Miele, Electrolux, Eindhoven Airpotr, Amsterdam Airport, Polish Airlines nebo Nizozemská a Belgická policie.

Zdroj: www.dehora.cz nebo Facebook.

Komentáře